Cestovní ruch

cestovni-ruch

#6fcfe1

Co vás může dále zajímat…

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2024
2 přečteno min
  1. Featured

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2024

Česká republika se pomalu zotavuje po pandemii, čemuž však brání inflace a tlaky na náklady na život.

Utrpěl také nábor zaměstnanců, protože řada organizací bojuje se splněním svých cílů v oblasti získávání nových zaměstnanců tradičními metodami. Fondy uchazečů se zmenšují, což manažery náboru nutí rozšiřovat jejich kritéria, pokud jde o hledání nových zaměstnanců.

Přesvědčení odborníků, aby se připojili k vaší organizaci, vyžaduje mnohem víc než jen dobrý plat. Uchazeči o zaměstnání dnes hledají mimo jiné flexibilitu pracoviště, smysluplnou práci se zajímavými vyhlídkami a příslib rozmanitosti a začlenění a také důkaz o tom, jak zaměstnavatel podporuje zdraví a pohodu svých zaměstnanců.

Na základě dat z pracovních pozic vyplněných společností Reed náš průvodce mzdami 2024 pro Českou republiku nabízí skvělý nástroj pro porovnání mezd pro osm sektorů. Díky využití našeho průvodce ke zjištění průměrné mzdy budete moci pochopit, jaké pracovní pozice jsou v zemi žádané, což vám pomůže při hledání nových zaměstnanců nebo vaší příští pozice. Kromě toho poznatky odborníků pomáhají vytvořit si přehled o trendech, které sektory ovlivňují, a zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání poskytují rady pro pohyby na trhu v roce 2024.

 

Důležité statistiky z našeho průvodce

V zájmu podrobnějšího přehledu v našem výročním průvodci mzdami jsme na konci roku 2023 provedli průzkum části zaměstnanců. Úplné informace najdete v oddílu „Náš průzkum říká“ v tomto průvodci.

Důležitá zjištění z našeho průzkumu:

·         Více než polovina (53 %) zaměstnanců je velmi nebo spíše spokojena s platem, který dostávají, což odpovídá také roku 2023.

·         Téměř třetina (29 %) odborníků je se stávajícím platem nespokojena.

·         Téměř polovina (45 %) respondentů, kteří nejsou spokojeni se svým platem, říká, že důvodem jejich nespokojenosti je, že jejich plat se nezvýšil spolu s růstem nákladů na život, přičemž 40 % má dojem, že jinde by dostali víc peněz, a více než třetina (36 %) si myslí, že nedokáží ušetřit dost peněz na to, aby splnili své finanční cíle.

·         Pro ty, kteří dostávají zaměstnanecké benefity, patří mezi tři nejčastější: pružná pracovní doba (69 %), firemní telefon (52 %) a roční zvýšení mzdy (35 %).

 

Citát od Lenky Hnátkové, ředitelky, Reed – pražská kancelář

„Je zásadní být připraveni rychle získat kvalifikované a talentované lidi. Protože uchazeči obvykle mají různé možnosti, tempo procesu náboru má značný vliv na celkový úspěch.“

„Uchazečům o zaměstnání bych poradila, aby nadále budovali a udržovali své pracovní kontakty. Komunikovali s odborníky ve svém oboru. Účastnili se společenských akcí, využívali online platformy a zapojili se do oborových sdružení, která mohou otevírat spoustu příležitostí. Navazování kontaktů často pomáhá lidem pochopit pracovní prostředí a poskytuje jim cenné informace o trhu.“

 

 

Proč si stáhnout průvodce mzdami pro Českou republiku?

 

Jedinečné prodejní argumenty pro uchazeče (x1)

Chcete vědět, kolik byste mohli nebo měli vydělávat v roce 2024? Podívejte se, jaké jsou mzdy ve vašem oboru v roce 2024, a získejte přehled pracovního trhu a klíčových kompetencí, které zaměstnavatelé hledají.

 

Jedinečné prodejní argumenty pro klienty (x1)

Náš průvodce mzdami 2024 pro Českou republiku nabízí bezkonkurenční přehled trhu práce se spolehlivými daty o mzdách, které vám pomohou porovnat mzdy v roce 2024 a poznat některé z důležitých trendů, jež mají vliv na váš sektor.

 

Obecné (x2)

Můžete udělat něco víc, abyste přitáhli odborníky, které ve své firmě potřebujete? Zjistěte, na čem lidem v roce 2024 skutečně záleží. Naše datová analýza ukazuje důležité oblasti, o které se zaměstnanci kromě mezd zajímají.

 

Je mzda, kterou vyplácíte, konkurenceschopná, nebo zaostalá v minulosti? Vyděláváte stejně jako vaši kolegové z oboru? Náš průvodce mzdami 2024 pro Česko republiku je nepostradatelný nástroj, který vám pomůže pochopit, kde je třeba nastolit rovnováhu, protože zahrnuje informace o mzdách a benefitech pro osm sektorů.

Jak přilákat a udržet talenty na českém trhu, kde je nedostatek uchazečů
3 přečteno min
  1. Article

Jak přilákat a udržet talenty na českém trhu, kde je nedostatek uchazečů

Rok 2022 byl náročným rokem pro profesionály i firmy. Zaměstnanci se museli během
pandemie adaptovat na nové způsoby práce a zároveň je znepokojovala otázka zdraví.
Během covidu rovněž utrpěla jistota zaměstnání, protože mnozí odborníci v naší zemi se
stali nadbytečnými. Kvůli současné krizi životních nákladů se tyto obavy staly pro mnohé
opět klíčovým bodem, a tak letos je ještě méně odborníků ochotných opustit svá zaměstnání
a riskovat, že jinde budou jako poslední přijatí mezi prvními propuštěnými. To dále prohloubí
současný nedostatek talentů pociťovaný v celé České republice.


Turbulentní ekonomické dopady posledních několika let nás budou provázet i v roce 2023.
Všichni samozřejmě doufáme, že naše země znovu získá stabilitu a dostaví se určitý růst.
Klíčem je zajistit, aby váš obchodní model byl agilní a reagoval na měnící se trh a potřeby
zaměstnanců, a také zajistit, abyste získali a udrželi takové talenty, které mohou přispět k
rozkvětu vašeho podnikání.


Organizace mají letos potíže s hledáním talentů tradičními metodami získávání zdrojů,
protože je méně odborníků, kteří aktivně hledají zaměstnání. Zde jsou nejlepší tipy, jak letos
přilákat a udržet talenty:


Zefektivněte svůj náborový proces


Vzhledem k omezenému počtu talentů by se zaměstnavatelé měli snažit minimalizovat počet
fází v rámci náborového procesu. Zbytečně dlouhý proces s největší pravděpodobností
povede k tomu, že váš potenciální pracovník odejde a přijme nabídku jinde. Talentovaní
odborníci si své pozice vybírají – takže pokud jsou to ti praví pro vaši firmu, musíte jednat
rychle.


Buďte pružní v požadavcích


Poslední dobou si všímáme, že někteří náboroví manažeři se méně zabývají zkušenostmi v
oboru a technickými dovednostmi, než tomu bylo dříve, a mnozí jsou pružnější, pokud jde o
požadavky. Existuje mnoho odborníků s přenositelnými dovednostmi, které lze interně
vyškolit. Dalším skvělým způsobem, jak získat více talentů, je najmout odborníky juniory a
poskytnout jim příležitost pro školení a rozvoj.


Hledejte lidi s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří dobře spolupracují, dokáží dobře
řešit problémy, rychle se přizpůsobují a především mají schopnost učit se novým věcem v
neustále se měnícím prostředí.


Nabídněte smysluplné benefity


Zaměstnavatelé musí mít jistotu, že nabízejí zaměstnancům výhody, které skutečně chtějí.
Nemá smysl utrácet peníze za odměny, jako jsou firemní mobilní telefony, pokud je nikdo
nechce, protože to nepřidává hodnotu vaší nabídce. Raději zvažte benefity, které významně
zlepší život vašich zaměstnanců.


Mnoho lidí všude v naší zemi stále čelí problémům se svým duševním zdravím kvůli
společenským, ekonomickým a politickým turbulencím posledních let. Zaměstnavatelé, kteří
dokážou nabídnout progresivní politiku v oblasti duševního zdraví a duševní pohody, Společnost Reed Důvěrné flexibilní pracovní příležitosti a dobrou firemní kulturu, budou mít letos lepší předpoklady zajistit si ty nejlepší odborníky.


Pro zlepšení informační náplně našeho mzdového průvodce na rok 2023 jsme provedli
průzkum u 433 odborníků v České republice a zjišťovali jsme, jaké benefity dostávají a jaké
benefity jsou nejžádanější, když hledají novou práci. Mezi tři nejžádanější benefity patřilo
roční navýšení platu, přičemž 60 % z nich to označilo za svůj největší benefit, dále flexibilní
pracovní doba (54 %) a čtyřdenní pracovní týden (47 %). Kdo něco takového dokáže
nabídnout, bude mít letos nejlepší předpoklady přilákat a udržet talenty.


Nabídněte konkurenceschopný plat


Nabídka konkurenceschopného platu je v dnešním ekonomickém klimatu zásadní. I když
řada podniků sotva zvládá vlastní náklady, musí zároveň zvyšovat platy, aby přilákaly
talenty, které potřebují k růstu svého podnikání. Pokud zajistíte, aby vaše platy odpovídaly
průměru, budete mít výhodu na trhu práce. Tento aspekt bude ještě získávat na důležitosti,
protože životní náklady stále rostou a v důsledku toho požadují odborníci vyšší platy.


Chcete-li zjistit průměrné platy za nejběžnější pracovní pozice v různých odvětvích,
stáhněte si ještě dnes našeho mzdového průvodce pro Českou republiku na rok 2023.​

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2023
4 přečteno min

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2023

​Využijte našeho průvodce mezd jako zdroj informací pro zaměstnavatele či zaměstnance a porovnejte průměrné mzdy v ČR napříč jednotlivými odvětvími.

Náš průvodce mzdy pro rok 2023 se zabývá průměrnými mzdami v ČR a benefity napříč osmi odvětvími. Průvodce využívá údaje z v ČR zveřejněných pracovních nabídek, aby poukázal na klíčové trendy a poznatky a umožnil vám tak porovnat průměrné mzdy vašich pracovníků. Nebo pokud si nejste jisti, jaká by měla být vaše čistá mzda, použijte tuto mzdovou kalkulačku a zjistěte, kolik byste měli nebo mohli vydělávat. Stáhněte si našeho bezplatného průvodce a porovnejte průměrné mzdy a benefity v celé České republice.

Na počátku nového roku 2023 vypadá situace nejistě, protože většina zemí EU bojuje s rostoucí mírou inflace. Kromě toho se v České republice zmenšil objem pracovní síly, přičemž poptávka po pracovnících spolu s pokračujícími dopady pandemie způsobuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků hned v několika odvětvích.

Na nestabilním trhu, který se řídí nabídkou uchazečů, je více než kdy jindy důležité, abyste prověřili vámi nabízené mzdy, porovnali je s konkurencí, a zajistili si tak, že do svých řad přilákáte a udržíte ty správné odborníky.

Náš průvodce mzdy v ČR pro rok 2023 využívá údaje z pracovních nabídek zveřejněných společností Reed a proto je tím nejlepším nástrojem pro kontrolu mezd. S pomocí našeho průvodce získáte informace o průměrné mzdě a zjistíte, jaká je hodnota pracovních míst ve všech regionech v zemi, což vám pomůže vyniknout při hledání nových zaměstnanců nebo při hledání nové pozice.

Pro koho je tento průvodce mzdy určen?

Ať už chcete zjistit, jaká by měla být vaše současná čistá mzda, kolik byste mohli vydělávat na dalším stupni kariérního žebříčku, nebo zda svému týmu platíte za odvedenou práci dostatečně, náš mzdový průvodce, vám umožní porovnat mzdy v celé České republice – od pozic v účetnictví a finančnictví až po nejnovější technologické pozice. Využijte našeho průvodce a používejte jej jako kalkulačku mezd po celý rok 2023.

​Jste zaměstnavatel a potřebujete poradit s benchmarkingem?

S pomocí našeho průvodce mezd můžete porovnat mzdy a benefity a ujistit se, že vaše odměny jsou aktuální a srovnatelné s konkurencí. V době, kdy je nedostatek talentů, musíte mít náskok, abyste zaujali ty, kteří chtějí změnit zaměstnavatele. Pokud tak neučiníte, počet žádostí o zaměstnání u vás bude nízký, a o to více se bude dařit vaší konkurenci.

​Snažíte se zjistit, kolik byste měli vydělávat?

​Použijte naši kalkulačku čisté mzdy pro rok 2023, která vám pomůže zjistit vaši hodnotu, rozhodnout se pro novou práci, kterou vám nabídli, nebo dokonce naplánovat svůj další krok na kariérním žebříčku - vydělali byste si dost, kdybyste změnili odvětví?

​Jaká odvětví zahrnuje náš průvodce mezd?

​Reed průvodce mzdy v ČR pro rok 2023 hodnotí mzdy a benefity v následujících osmi sektorech:

​Účetnictví a finance

Bankovnictví

Strojírenství a průmysl

Lidské zdroje a administrativa

Centra sdílených služeb

Nákup a zásobování

Obchod a marketing

Technologie ​

Ať už hledáte hlavního účetního, obchodního kontrolora, obchodního partnera v oblasti lidských zdrojů, obchodního zástupce nebo marketingového manažera, nebo se snažíte zjistit, kolik byste měli vydělávat jako privátní bankéř či IT manažer, průvodce Reed vám pomůže se ujistit.

​Proč si stáhnout Reed průvodce mzdy v ČR?

​Jedná se o nejspolehlivějšího průvodce mezd v ČR, který vychází z pracovních nabídek, jež přicházejí do našeho specializovaného náborového týmu. Upozorňujeme na průměrný čistý příjem na pozicích v osmi výše uvedených odvětvích,uvádíme spodní a horní mzdovou hranici a porovnáváme průměrný růst mezd za poslední čtyři roky.

​Kromě toho náš průvodce obsahuje postřehy našich specialistů v daném oboru, kteří poskytují přehled o tomto odvětví na národní úrovni a informace o tom, co lze očekávat od trhu práce v roce 2023.

Díky bohatým údajům, která máte na dosah ruky, si můžete být jisti, že jste co nejlépe informováni, abyste se mohli správně rozhodnout.

​Jak mi může Reed průvodce mezd pomoci při benchmarkingu benefitů/odměn?

​Provedli jsme průzkum mezi českými pracovníky, který vám pomůže získat další informace. Úplný přehled si můžete přečíst v části průvodce „Náš průzkum říká“.

​Mezi hlavní poznatky z našeho výzkumu patří:

​20 % respondentů uvedlo, že jsou poněkud nespokojeni se svou současnou mzdou, přičemž 6 % respondent uvedlo, že jsou s ní velmi nespokojeni. Na otázku, proč jsou nespokojeni, odpovědělo 46 % respondentů, že je to proto, že se mzdy nezvýšily spolu s životními náklady.

Mezi tři nejčastěji poskytované benefity patří pružná pracovní doba (46 %), zdravotní pojištění (41 %) a služební mobilní telefon (41 %).

Na otázku, co by si přáli při hledání nové práce, odpovědělo 60 % respondentů, že mezi nejatraktivnější benefity patří roční navýšení mzdy, dale průžná pracovní doba (54 %) a čtyřdenní pracovní týden (47 %).

​Abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí ohledně všech platů a výhod, stáhněte si našeho průvodce mzdy pomocí tlačítka výše.