Náš společenský vliv

Jako rodinná firma založená v roce 1960 klade skupina Reed Group velký důraz na firemní odpovědnost a má bohatou historii v oblasti společenských pokroků, filantropie a udržitelnosti. Naše závazky ohledně společenského vlivu vyplývají přímo z našeho poslání „Zlepšovat život lidí prostřednictvím práce“. Úvahy o společenském vlivu stavíme na třech základních pilířích.

Image 2021 12 10 T12 54 22
Image 2021 12 10 T14 15 04

Reed in Partnership

Reed in Partnership je jednou ze společností skupiny Reed, která poskytuje služby měnící životy lidí k lepšímu. Od roku 1998 pomohla více než 150 000 nezaměstnaným znovu najít práci, ale nezůstává jen u toho. Společnost plánuje i nadále rozšiřovat své odborné znalosti zaměřené na podporu druhých, například mladých lidí, kteří by rádi přešli na zdravější životní styl, nebo ty, kteří nedávno přijeli do Velké Británie a potřebují pomoc.

Image 2021 12 10 T14 15 04

Strategie začleňování ve společnosti Reed

K našim závazkům patří snaha o začleňování a sounáležitost, aby všichni naši spolupracovníci měli možnost využít svůj potenciál bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí. V roce 2019 jsme zavedli strategii začleňování na podporu osob s chráněnými charakteristikami a nadále pracujeme na zlepšování výsledků ve čtyřech ukazatelích začleňování: ženy ve vedení, zdravotní postižení, začleňování etnických menšin a LGBTQ+ osob.

Image 2021 12 10 T14 15 04

Reed Foundation

Nadace Reed Foundation je registrovaná britská charitativní organizace. Je největším akcionářem skupiny Reed Group (s podílem 18 %), což de facto znamená, že všichni naši pracovníci pracují jeden den v týdnu pro charitu. Od svého založení sirem Alecem Reedem v roce 1972 věnovala nadace na různé charitativní účely 9,5 milionu liber.

Image 2021 12 10 T14 15 04

The Big Give

Sir Alec Reed v roce 2007 založil a financoval The Big Give, největší britskou platformu pro spolufinancování. Jejím cílem je nabídnout vyhledávač pro charitativní organizace a jednotlivcům poskytnout bezpečný způsob, jak snadno přispívat online. Od roku 2008 se díky The Big Give podařilo na dobročinné účely vybrat 156 milionů liber. V záslužné činnosti chceme pokračovat a dosáhnout našeho cíle 1 miliardy liber.

Image 2021 12 10 T14 15 04

Dárcovství ve společnosti Reed

Ve všech pobočkách Reed v celé zemi u našich spolupracovníků podněcujeme a rozvíjíme kulturu charitativního dárcovství. Každý měsíc podporujeme dobročinné akce, umožňujeme našim spolupracovníkům přispívat z jejich výplaty před zdaněním a povzbuzujeme je, aby vybírali peníze pro místní charitativní organizace a pomáhali lidem v místní komunitě.

Image 2021 12 10 T14 15 04

CarbonNeutral®

Environmentální politika společnosti Reed nás zavazuje k tomu, abychom snižovali emise uhlíku a udrželi si status CarbonNeutral®, omezovali množství odpadu a vyhýbali se používání jednorázových plastů. Tato iniciativa má povzbudit celou skupinu Reed ke každoročnímu snižování emisí a přispívání k ochraně životního prostředí.

Historie společnosti Reed

1960

Skromné začátky

Společnost Reed byla založena 7. května 1960 a její první sídlo se nacházelo v ulici Kingsley ve čtvrti Hounslow v západním Londýně. Na počátku 60. let byla společnost Reed průkopníkem služeb náboru specialistů a toto její zaměření zásadně proměnilo trh s náborovými službami ve Velké Británii.

1960
1972

1972

Vzděláním k úspěšné kariéře

V panském sídle Cotswolds založil Sir Alec Reed školu Reed Business School, která fungovala jako vzdělávací centrum pro pracovníky společnosti Reed a nabízela také pobytové kurzy pro studenty účetnictví. Škola Reed Business School byla dokonce zařazena do seznamu nejkrásnějších míst ke studiu na světě.

1988

Zřízení nadace

Nadace Reed Foundation získala 18% podíl ve skupině společností Reed a v následujícím roce založila společnosti Ethiopiaid a Womankind Worldwide.

1988
1995

1995

Online revoluce

Společnost Reed se stala první klasickou náborovou agenturou ve Velké Británii, která se prezentovala na internetu. Web Reed.co.uk se stal britskou jedničkou na trhu práce a stal se také jednou z největších platforem s pracovními nabídkami v Evropě, kterou využívá 85 % ze 100 největších náborových agentur ve Velké Británii.

1996

Reed Learning

V roce 1996 se společnost Reed Learning stala jedním z předních britských poskytovatelů podnikového vzdělávání. Byla prvním poskytovatelem, který zahájil ekologicky zaměřené vzdělávací kurzy, stala se exkluzivním partnerem společnosti Google v oblasti školení a získala několik národních ocenění za školení. Dnes jsou na webu Reed.co.uk k dispozici tisíce vzdělávacích kurzů.​

1996
1998

1998

Od sociálních dávek k práci

Společnost Reed in Partnership byla založena v roce 1998 jako jeden z prvních poskytovatelů služeb podpory zaměstnanosti ve Velké Británii s jedinou pobočkou v Hackney. Dnes tato společnost nabízí služby po celé Velké Británii a naplňuje své poslání: pozitivně měnit životy lidí a jejich komunit.

2007

The Big Give

The Big Give je nezisková platforma, která umožňuje charitativním organizacím znásobit dary od příznivců. Od jejího spuštění v roce 2007 se díky možnosti spolufinancování podařilo získat více než 156 milionů liber na tisíce prospěšných projektů. ​

2007
2008

2008

Společnost Reed vstupuje na globální trh

V roce 2008 jsme se na základě organického růstu společnosti Reed rozhodli šířit naše hodnoty do světa. Vůbec poprvé společnost Reed otevřela mezinárodní pobočky v Turecku, České republice, Maďarsku, Jižní Koreji a na Maltě.​

2020

60leté výročí

V květnu 2020 oslavila společnost Reed 60 let od svého založení. Už 60 let si držíme vedoucí postavení v oblasti náboru zaměstnanců a poskytujeme nejlepší řešení a rozsáhlé znalosti v tomto oboru. Během posledních sedmi desetiletí se společnost Reed organicky rozrostla a stala se jednou z největších náborových agentur na světě, v níž se zformoval neuvěřitelně silný tým více než 3 400 pracovníků působících v mnoha pobočkách.

2020
2021

2021

Reed Franchise Partnerships

V tomto roce jsme spustili náš nejnovější projekt. Cílem programu Reed Franchise Partnerships je sdílet znalosti a zkušenosti s partnery v oboru. Za pomoci našich zkušených členů týmu se naši noví mezinárodní partneři vydávají na cestu náborové činnosti, která, jak doufáme, bude stejně dlouhá a plodná jako cesta společnosti Reed.