Služby Předvýběru

Bez ohledu na velikost vaší firmy či obor činnosti se společnost Reed zavazuje poskytnout vám potřebné služby prověřování, od komplexního prověřování uchazečů až po jednorázové kontroly, a to v co nejkratším čase.

Spojte se s některým z našich specialistů na screening uchazečů

Pošlete nám stručný přehled svých požadavků a my vás kontaktujeme, abychom o vašich potřebách zjistili více.

Image 2021 12 10 T11 05 52

Jak vám může společnost Reed pomoci

Společnost Reed přináší vám i vaší firmě klid na práci. Naše důvěryhodná služba zaměřená na prověřování uchazečů před nástupem do zaměstnání, kterou poskytuje společnost Reed Screening, může ochránit vaši firmu před reputačními a finančními riziky.

Vizí, na níž stojí služba Reed Screening, je vytvořit bezpečnější svět na pracovišti. Díky více než 60 letům zkušeností, jedinečnému postavení v oboru a specializovanému týmu vám pomůžeme najmout ty správné pracovníky pro vaši firmu. Po celém světě nabízíme více než 500 000 kontrol před nástupem do zaměstnání a za posledních 12 měsíců jsme provedli kontroly ve 116 zemích.

Naše služby prověřování jsou k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Naši specialisté na prověřování s vámi budou neustále komunikovat, aby vám nabídli nejlepší řešení pro vaše obchodní potřeby.

Ročně provedeme více než milion kontrol po celém světě a máme bohaté zkušenosti v celé řadě odvětví, od policie a finančních služeb až po zdravotnictví a školství. Kontroly můžeme provádět mezinárodně bez omezení časového pásma.

Ať už hledáte prověrky trestního rejstříku, řešení pro ověření totožnosti, prověrky se zaměřením na pracovní právo nebo jakékoli jiné prověrky, vždy pro vás máme řešení.

V čem se společnost Reed odlišuje od konkurence

 • Kvalitní a přesný screening

  • Ve společnosti Reed jsme hrdí na naše efektivní a účinné služby – pokud s námi budete spolupracovat při prověřování svých zaměstnanců, můžeme vám zaručit kvalitní prověřovací služby, které zajistí dodržování předpisů a podstatně sníží rizika pro vaši organizaci.

  • Každý rok provedeme více než milion vyhledávání ve 116 zemích a jsme důvěryhodným partnerem stovek organizací z různých odvětví, kterým poskytujeme přesné výsledky prověřování. ​

  • Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Průměrná doba provedení více než 500 000 kontrol je 5 dní.

 • Největší rodinná náborová společnost na světě

  • Společnost Reed je největší rodinnou personální společností na světě. Již více než 60 let najímáme pracovníky ve 20 specializovaných odvětvích a jsme průkopníky v oblasti specializovaných náborových řešení.

  • Cílem společnosti Reed je zlepšovat život lidí prostřednictvím práce. Toho dosahujeme každý den tím, že se snažíme dodržovat tři základní zásady, které jsme si stanovili:

   • Jsme féroví, otevření a poctiví

   • Přebíráme odpovědnost za své jednání

   • Usilujeme o spolupráci

  • Podíl ve společnosti Reed (18 %) vlastní nadace Reed Foundation, která podporuje charitativní organizace po celém světě, což de facto znamená, že jeden den v týdnu pracujeme pro charitu. Tím, že s námi spolupracujete, nám pomáháte s podporou těchto dobročinných účelů i vy.

 • Splnění všech vašich požadavků na nábor pracovníků

  • Díky našemu jedinečnému komplexnímu pokrytí celého náborového procesu obsahuje naše podpora celou řadu služeb, které přesahují rámec typické personální agentury.Ať už potřebujete najmout talentované pracovníky, pokrýt výpadek pracovní síly, získat poradenské služby, podpořit profesní rozvoj svých zaměstnanců nebo prověřit uchazeče před nástupem do zaměstnání, jsme tu pro vás a pro všechny tyto požadavky máme řešení.

 • Špičkové záruky v porovnání s trhem

  • Náš důkladný a pečlivý přístup k náboru špičkových odborníků je bezkonkurenční. Díky tomu jsme si ve společnostiReednatolik jistí, že pokud si naším prostřednictvím najdete dalšího výkonného pracovníka, můžeme vám nabídnout také bezkonkurenční záruky.

 • Špičkové prověření historie najímaných pracovníků

  • Nejvyšší prioritou společnosti Reed je bezpečná volba a prospěch všech, s nimiž pracujeme. Všechny naše kandidáty předem prověřuje náš specializovaný interní tým. Provádíme kontroly referencí, kontrolu způsobilosti k dané práci i také průběžné kontroly vhodnosti a souladu s požadavky.

 • Procesy založené na datech a technologiích

  • K optimalizaci náborových řešení využíváme kombinaci dat a technologií.Naše týmy využívají nejmodernější náborové technologie, aby uchazečům i klientům poskytovaly nejlepší možnou podporu. Kromě toho sbírají data, díky nimž získáváme poznatky pro proces optimalizace. Pomocí těchto dat neustále vyhodnocujeme, zda výsledky splňují vaše požadavky.Díky tomu naše týmy dokážou optimalizovat vaše služby a přispívat k jejich neustálému zlepšování, aby byly zajištěny požadované výsledky.

#6fcfe1
image/svg+xml

Spojte se s některým z našich specialistů

Pošlete nám stručný přehled svých požadavků a my vás kontaktujeme, abychom o vašich potřebách zjistili více.

Co se děje...

9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru
4 mins read

9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru

​Máte pohovor, získejte i zaměstnání!Když se setkáte se zástupcem svého potenciálního zaměstnavatele, máte možnost se dozvědět více o nabízené práci a dokázat, že jste tím pravým uchazečem. Následují naše tipy na absolvování pohovoru včetně otázek, které zaměstnavatelé často kladou, a příklady odpovědí.Proč u nás chcete pracovat?K zodpovězení této otázky je nutné si předem provést o tomto zaměstnavateli průzkum. Odpovězte uvedením vlastností společnosti tak, jak je vnímáte. Završte svoji odpověď poukázáním na své přesvědčení, že vám tento zaměstnavatel může poskytnout stabilní a spokojené pracovní prostředí a že by vás taková atmosféra inspirovala k odvádění nejlepší práce.Jak vnímáte svůj dosavadní vývoj?Účel této otázky není pouze hodnocení vašeho vývoje, ale také vaší sebeúcty. Buďte pozitivní, ale nevytvářejte dojem, že svoji nejlepší práci máte již za sebou. Přesvědčete pracovníka vedoucího pohovor, že vnímáte každý den jako příležitost se něco naučit a zapojit se a že prostředí u této společnosti vnímáte jako podnět k nejlepšímu úsilí.Jaké jsou vaše největší úspěchy?Při odpovídání se držte tématu práce. Odpověď by mohla začínat třeba: „Ačkoliv cítím, že na mě největší úspěchy teprve čekají, jsem hrdý/á na to, že jsem se podílel(a) na… Tvořil(a) jsem součást týmu a hodně jsem se přitom naučil(a).“Řekněte mi něco o sobě.Toto není výzva k brebentění. Pokud nejsou jasné souvislosti, je potřeba se před odpovědí dozvědět více. Ať se již nakonec odpověď bude ubírat jakýmkoliv směrem, nezapomeňte, že musí nějak souviset s vaším pracovním životem. Také je vhodné poukázat na jednu nebo více osobnostních vlastností jako poctivost, bezúhonnost, že jste týmový hráč nebo rozhodnost. Pokud například uvedete, že jste týmový hráč, můžete o sobě povyprávět mimopracovně – třeba o svém členství ve sportovním mužstvu – to o vás i něco vypovídá ve vztahu k práci.Jak dobře podle vás hodnotí ostatní váš pracovní výkon?Tady vidíte jeden velmi dobrý důvod požádat o písemné hodnocení své práce před opuštěním jakéhokoliv předchozího zaměstnání. Zároveň byste si měl(a) vždy vyžádat doporučující dopis. Pokud nemáte písemná hodnocení, zkuste citovat ústní pochvalu, například: „Můj nadřízený mi zrovna asi před měsícem řekl, že jsem v kolektivu nejpřínosnějším technikem, protože…"Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?Vypíchněte ze své kariéry vrcholné body a začleňte své hlavní osobnostní vlastnosti jako hrdost na svoji práci, spolehlivost a schopnost nepolevovat při náročných úkolech, nicméně podle potřeby se rychle přeorientovat.Jaká je vaše největší slabina?Jestliže existuje nepodstatná součást zaměstnání, o které se ucházíte, kde vám schází znalosti, avšak tyto znalosti zřejmě rychle získáte, použijte to. Například: „S tímto druhem výpočetní tabulky jsem ještě nepracoval(a), ale vzhledem ke svým zkušenostem s šesti jinými druhy bych to měl(a) za několik dní zvládat."Další možností je odpovědět tak, že se vaše slabá stránka v konečném hodnocení jeví jako kladná vlastnost. Například: „Do každého projektu vkládám své nejlepší úsilí, takže pokud mám někdy pocit, že se ostatní dost nesnaží, trochu mě to frustruje. Snažím se to překonat kladným postojem, o kterém doufám, že bude nakažlivý."Také můžete zkusit popsat nějaký problém a jak jste jej vyřešil(a).Co od svého nového zaměstnání očekáváte?Hledáte zaměstnavatele, který vám umožní uplatnit váš talent a zkušenosti ve prospěch jeho podniku. Vyhýbejte se mluvení o tom, co čekáte, že vám zaměstnavatel poskytne; musíte mluvit o tom, co chcete ve smyslu toho, co vy můžete poskytnout zaměstnavateli. Klíčovým slovem je „přispění".Jaký si zasloužíte plat?Tato otázka od vás chce vyjádřit požadovanou sumu, ale zádrhel je v tom, že se po vás zároveň očekává, že ji nějak obhájíte. Je potřeba umět přednést pečlivou analýzu své hodnoty, běžné příjmy v oboru a nároky kladené v daném zaměstnání. Doporučujeme zkusit spíše vyšší než nižší částku. Pokud je bezprostřední reakce, že to je příliš mnoho, berte to pouze jako licitaci a v klidu to vraťte otázkou: „A jaká je vaše představa?"S předem provedeným průzkumem o platových podmínkách pro podobná pracovní zařazení budete mít při odpovídání na tuto otázku větší jistotu.Máte nějaké otázky?Téměř vždy je tato otázka známkou toho, že se pohovor blíží ke konci a že máte poslední možnost zapůsobit. Vytvořte si otázky z kterýchkoliv následujících příkladů:Zjistěte: Proč je místo volné, kdo jej naposled zastával a jaký byl jeho další osud?Kolik lidí tuto pozici zastávalo za poslední dva roky?Kdo by byl váš přímý nadřízený. Zda se můžete s tímto člověkem předem setkat?Kde je pracoviště pro tuto práci. Jaké jsou požadavky na cestování?Jaký je potřeba druh zaškolení a jak dlouho trvá?Jaký by byl první úkol?Jaké jsou u této práce reálné možnosti růstu?Kde jsou u společnosti největší možnosti růstu?Jaké dovednosti a vlastnosti jsou u společnosti nejdůležitější pro kariérní postup?Jaká bude v příštích několika letech hlavní konkurence společnosti?Jaké má podle pracovníka vedoucího pohovor společnost postavení na trhu v porovnání s touto konkurencí?Jak probíhal růst společnosti za posledních pět let?Zda vykazuje společnost zisk. Jak velký je ten zisk?Pokud existuje popis dotyčného pracovního zařazení v písemné podobě, zda jej můžete vidět?Jak často se provádí hodnocení pracovníků. Jak se při tom postupuje?Vždy mějte na paměti, že se vás každý pracovník vedoucí pohovor snaží hodnotit podle tří hledisek:1.Zda máte na danou práci schopnosti.2.Zda máte ochotu vynakládat úsilí k dosahování úspěchu v této práci.3.Zda vás lze řídit.

Mapování kultury zaměstnavatele
1 mins read

Mapování kultury zaměstnavatele

​Zjistěte, který zaměstnavatel je pro vás ten pravý.Kolik toho opravdu víte o zaměstnavateli, než s ním podepíšete pracovní smlouvu? Lidé jsou někdy po nástupu do práce překvapeni, takže vždy stojí za to nejprve zapátrat.PrůzkumDoporučujeme strávit nějaký čas na webových stránkách organizace, obzvláště v sekci „O nás“ nebo podobné, která by vám měla dát slušnou představu o velikosti a celkovém duchu společnosti – do jaké míry se jeví formální, přívětivá, tvořivá nebo zaměřená na obchod.Sociální média organizace mohou také dobře posloužit, abyste zjistil(a), co o sobě společnost říká a co o ní říkají jiní – spokojenost a tón by také měly umožnit udělat si představu o podnikové kultuře organizace.Pokud můžete, najděte lidi, kteří tam pracují, přes LinkedIn nebo na jiných sítích a zeptejte se jich na jejich zkušenosti. Pamatujte – pokud zaměstnavatele někdo zbožňuje, neznamená to ještě, že to bude i váš případ. Odvoďte si to, co je důležité pro vás.Zužitkujte znalosti náborového zástupce nebo poradcePokud se o zaměstnání ucházíte přes agenturu, například REED, je možné, že již zprostředkovala zaměstnání u stejné organizace pro mnoho dalších lidí před vámi, takže vám bude schopna toho hodně sdělit na základě svých zkušeností. Bude znát její velikost, co od zaměstnanců očekává a dokáže vám poskytnout vodítka ke strategickému nasměrování. Také je dobré se zeptat na to, o jak formální společnost se jedná a jaké je obecně pracovní prostředí a uspořádání, abyste mohl(a) posoudit, zda to je místo, kde si umíte představit pracovat.Možná vás i seznámí s lidmi, pro které tam našli zaměstnání a s kterými si můžete předem popovídat. Položte tolik otázek, kolik chcete; v agentuře vám rádi co nejvíce pomohou.Pohovor: dvoustranná zkušenostLidé často zapomínají, že pohovor jim umožňuje zjistit něco o organizaci, stejně jako umožňuje organizaci zjišťovat něco o nich. Během pohovoru se ptejte na podnikovou kulturu a styl, bezprostřední spolupracovníky a na organizaci jako celek.A když jste již na místě, dobře se rozhlížejte, pokud k tomu máte příležitost – dívejte se, co mají lidé na sobě, jak se k sobě chovají a jaká je budova.Poslední otázka, kterou si položte sám/sama sobě: Hodím se tam?

Rady na pohovor zaměřený na způsobilost
3 mins read

Rady na pohovor zaměřený na způsobilost

​Jak se připravit a co očekávat od pohovoru zaměřeného na způsobilost​Pokud před sebou máte pracovní pohovor, je pravděpodobné, že bude zaměřen na téma způsobilostí nebo bude alespoň obsahovat některé prvky v tomto stylu. Pokud vám není jasné, co proboha pohovor na téma způsobilosti obnáší, a představa, že vás nenapadnou žádné odpovědi na otázky pracovníka vedoucího pohovor, vám nahání husí kůži, přestaňte se nervovat. Pomůžeme vám se v takovém postupu zorientovat:Co je pohovor zaměřený na způsobilosti:Pohovor zaměřený na způsobilosti je čím dál oblíbenější způsob vedení pracovních pohovorů, ale může často vyřadit nepřipravené uchazeče. Jedná se o strukturovaný styl vedení pohovoru vycházející z myšlenky, že lze na základě předchozích projevů jednání významně předvídat budoucí projevy jednání. Cílem pohovoru je shromáždit příklady toho, kdy uchazeč v minulosti vykázal dovednosti (způsobilosti), které vyžaduje pracovní zařazení, jež je předmětem pohovoru. Takové příklady jsou považovány za důkaz toho, jak dobře si uchazeč povede v novém zaměstnání.Očekávatelné otázky:Všichni jsme to zažili; s koktáním a zděšeným pohledem, když si namáháte mozek, abyste si vzpomněl(a), kdy jste naposled vyřešil(a) nějakou náročnou pracovní situaci… ale nemusí to takto dopadnout. Stejně jako  u jakéhokoliv jiného stylu vedení pohovoru, trocha přípravy se vyplatí. Nejprve by bylo dobré se na chvíli ještě před pohovorem zamyslet nad dovednostmi, které společnost hledá. Z toho lze odvodit, jaký druh otázek můžete očekávat. Mezi oblasti v obecné rovině, o kterých je dobré pro začátek zapřemýšlet, jsou příklady toho, kdy jste pracoval(a) dobře v týmu, překonal(a) nějaké obtíže nebo se vypořádal(a) s náročnými termíny. Při větším přizpůsobování odpovědí pracovnímu zařazení, o které se ucházíte, může být velmi užitečné si znovu přečíst inzerát na tuto práci a věnovat pozornost tomu, jak je popsán uchazeč, kterého shánějí. Z toho dokážete příklady svých úspěchů přetvořit a přizpůsobit tak, že se stanete živoucím naplněním snů náborového referenta.Příklady:Cílem při odpovídání na otázky je poskytnout celou řadu různých příkladů, které vás všechny staví do světla vlastností žádoucího uchazeče. Mezi tyto příklady můžete zahrnout věci jako úspěšně dokončené projekty, jednání s lidmi, že jste přesvědčil(a) nedůvěřivé posluchače nebo jste se vyznal(a) ve velkém množství informací. Důležité je, že při uvádění příkladů není nutné se omezovat na úspěchy v práci.Příklady ze školy nebo sportovních činností mohou mít stejnou váhu. Podstatné je se tyto příklady dobře naučit. Zpívejte si je ve sprše, zlanařte známého, aby vás v rychlosti přezkoušel nebo se přezkoušejte sám/sama podle zapsaných poznámek. Udělejte vše, co je potřeba, abyste si pohotově a sebevědomě vzpomněl(a) na své úspěchy a předvedl(a) se jako dynamický, charismatický a způsobilý jedinec, kterým jste.Buďte konkrétní:Budou vám položeny otázky o způsobilostech, které zajistí váš úspěch v zaměstnání, o které se ucházíte. Aby si zaměstnavatel udělal představu o vaší vhodnosti pro danou pozici, je důležité, abyste mluvil(a) o svých konkrétních zkušenostech z minulosti, nikoliv obecně o svém přístupu k práci.  Stejně tak je důležité uvést, co jste konrétně vy udělal(a), nikoliv jaké byly výsledky týmu, jehož jste byl(a) součástí. Nebojte se pochválit sám/samu sebe.Nenechte se odradit:Pohovory zaměřené na způsobilosti bývají velmi strukturované, takže každý uchazeč dostává stejné připravené otázky. Pracovník vedoucí pohovor si také bude po celou dobu dělat poznámky pro přesné zaznamenání všeho, co řeknete. Tyto dva prvky mohou společně působit trochu neosobně, ale jejich účelem je pouze zajistit úplnou spravedlivost a objektivitu postupu. Na konci a možná i na začátku pohovoru budete mít čas pokládat otázky a to může být vhodnou příležitostí k neformálnímu projevu a zakončení pohovoru v mnohem osobnější rovině.Nezmatkujte:Tyto otázky nemají za účel vás nachytat. Ve skutečnosti jsou navrženy tak, abyste ze sebe dostal(a) to nejlepší! Představují příležitost ukázat, co ve vás opravdu je, a pochlubit se svými úspěchy. Takže se dobře připravte, seďte zpříma, dbejte na srozumitelnost, věcnost a jistotu svých odpovědí a budete jedničkou v pohovoru zaměřeného na způsobilosti. Hodně štěstí!