Rozmanitost a začleňování

Ve společnosti Reed si ceníme rozmanitosti a zavazujeme se ve všech oblastech našeho podnikání podporovat inkluzivní kulturu, kde se všichni můžeme cítit bezpečně a být sami sebou.

​Jsme hrdí na to, že můžeme na své cestě kupředu podporovat začleňování a rozmanitost mezi klienty, uchazeči i spolupracovníky. Ve skupině Reed Group ze zásady podporujeme osoby s chráněnými charakteristikami, a to jak uvnitř společnosti, tak mimo ni. Ačkoli jsme k tomu vedeni platnou legislativou, naše motivace k pozitivním změnám vychází z mnohem prostších důvodů – je to správné a lidské.

Image 2021 12 10 T14 20 08
Image 2021 12 10 T14 20 21

Rasa a etnický původ

Podporujeme cíle charty Race at Work, která se zaměřuje na rasovou rozmanitost na pracovišti a zvyšování etnické rozmanitosti ve vedení. Těchto cílů dosahuje prostřednictvím mentoringu zaměřeného na inkluzi, který podporuje a povzbuzuje naše spolupracovníky z etnických menšin.

Image 2021 12 10 T14 20 21

LGBTQ+

Společnost Reed podporuje projevy solidarity k menšinám na pracovišti, zajišťuje celopodnikové digitální školení, které podporuje a oslavuje začlenění LGBTQ+ lidí a zároveň vysvětluje předsudky, stereotypy a diskriminaci, s nimiž se mnozí členové této komunity setkávají.

Image 2021 12 10 T14 20 21

Genderová rovnoprávnost

Ve společnosti Reed se zavazujeme zvyšovat povědomí o různých pohledech na svět. Jsme hrdí na naše ženy na vedoucích postech a podporujeme je také prostřednictvím našeho mentoringového programu Women in Leadership. Podporujeme naše spolupracovníky při rozvíjení přirozených sítí, které umožňují sdílet znalosti, vzájemně se podporovat a rozvíjet principy genderového začleňování na pracovišti.​

Image 2021 12 10 T14 20 21

Zdravotní postižení a usnadnění přístupu

Klademe důraz na to, abychom našim pracovníkům co nejvíce usnadnili přístup k počítačovým systémům a zajišťujeme digitální školení s cílem vytvořit pracoviště přátelské k osobám s postižením. V rámci celé společnosti Reed podněcujeme diskusi o duševním zdraví, snažíme se potlačit předsudky a stereotypy, oslavujeme diverzitu a snažíme se, aby se všichni v práci cítili bezpečně.

Historie společnosti Reed

1960

Skromné začátky

Společnost Reed byla založena 7. května 1960 a její první sídlo se nacházelo v ulici Kingsley ve čtvrti Hounslow v západním Londýně. Na počátku 60. let byla společnost Reed průkopníkem služeb náboru specialistů a toto její zaměření zásadně proměnilo trh s náborovými službami ve Velké Británii.

1960
1972

1972

Vzděláním k úspěšné kariéře

V panském sídle Cotswolds založil Sir Alec Reed školu Reed Business School, která fungovala jako vzdělávací centrum pro pracovníky společnosti Reed a nabízela také pobytové kurzy pro studenty účetnictví. Škola Reed Business School byla dokonce zařazena do seznamu nejkrásnějších míst ke studiu na světě.

1988

Zřízení nadace

Nadace Reed Foundation získala 18% podíl ve skupině společností Reed a v následujícím roce založila společnosti Ethiopiaid a Womankind Worldwide.

1988
1995

1995

Online revoluce

Společnost Reed se stala první klasickou náborovou agenturou ve Velké Británii, která se prezentovala na internetu. Web Reed.co.uk se stal britskou jedničkou na trhu práce a stal se také jednou z největších platforem s pracovními nabídkami v Evropě, kterou využívá 85 % ze 100 největších náborových agentur ve Velké Británii.

1996

Reed Learning

V roce 1996 se společnost Reed Learning stala jedním z předních britských poskytovatelů podnikového vzdělávání. Byla prvním poskytovatelem, který zahájil ekologicky zaměřené vzdělávací kurzy, stala se exkluzivním partnerem společnosti Google v oblasti školení a získala několik národních ocenění za školení. Dnes jsou na webu Reed.co.uk k dispozici tisíce vzdělávacích kurzů.​

1996
1998

1998

Od sociálních dávek k práci

Společnost Reed in Partnership byla založena v roce 1998 jako jeden z prvních poskytovatelů služeb podpory zaměstnanosti ve Velké Británii s jedinou pobočkou v Hackney. Dnes tato společnost nabízí služby po celé Velké Británii a naplňuje své poslání: pozitivně měnit životy lidí a jejich komunit.

2007

The Big Give

The Big Give je nezisková platforma, která umožňuje charitativním organizacím znásobit dary od příznivců. Od jejího spuštění v roce 2007 se díky možnosti spolufinancování podařilo získat více než 156 milionů liber na tisíce prospěšných projektů. ​

2007
2008

2008

Společnost Reed vstupuje na globální trh

V roce 2008 jsme se na základě organického růstu společnosti Reed rozhodli šířit naše hodnoty do světa. Vůbec poprvé společnost Reed otevřela mezinárodní pobočky v Turecku, České republice, Maďarsku, Jižní Koreji a na Maltě.​

2020

60leté výročí

V květnu 2020 oslavila společnost Reed 60 let od svého založení. Už 60 let si držíme vedoucí postavení v oblasti náboru zaměstnanců a poskytujeme nejlepší řešení a rozsáhlé znalosti v tomto oboru. Během posledních sedmi desetiletí se společnost Reed organicky rozrostla a stala se jednou z největších náborových agentur na světě, v níž se zformoval neuvěřitelně silný tým více než 3 400 pracovníků působících v mnoha pobočkách.

2020
2021

2021

Reed Franchise Partnerships

V tomto roce jsme spustili náš nejnovější projekt. Cílem programu Reed Franchise Partnerships je sdílet znalosti a zkušenosti s partnery v oboru. Za pomoci našich zkušených členů týmu se naši noví mezinárodní partneři vydávají na cestu náborové činnosti, která, jak doufáme, bude stejně dlouhá a plodná jako cesta společnosti Reed.