Rozmanitost a začleňování

Ve společnosti Reed si ceníme rozmanitosti a zavazujeme se ve všech oblastech našeho podnikání podporovat inkluzivní kulturu, kde se všichni můžeme cítit bezpečně a být sami sebou.

Vydali jsme se na cestu k tomuto cíli a jsme hrdí na to, že můžeme podporovat začleňování a rozmanitost mezi klienty, uchazeči i spolupracovníky. Ve skupině Reed Group platí zásada a princip podporovat osoby s chráněnými charakteristikami, a to jak uvnitř společnosti, tak také mimo ni. Ačkoli jsme k tomu vedeni platnou legislativou, naše motivace k pozitivním změnám vychází z mnohem prostších důvodů – je to správné a lidské.

Image 2021 12 10 T14 20 08
Image 2021 12 10 T14 20 21

Rasa a etnický původ

Podporujeme cíle charty Race at Work, která posiluje rasovou rozmanitost na pracovišti a snaží se působit směrem k větší etnické rozmanitosti ve vedení. Těch to cílů dosahuje prostřednictvím mentoringu zaměřeného na inkluzi, posilování a povzbuzování našich zaměstnanců a spolupracovníků z etnických menšin.

Image 2021 12 10 T14 20 21

LGBTQ+

Společnost Reed podporuje snahy o přirozené zapojení členů menšin do aktivit na pracovišti. Zavazuje se zajišťovat celopodnikové digitální školení, které podporuje a oslavuje inkluzivitu LGBTQ+ a zároveň vysvětluje předsudky, stereotypy a diskriminaci, s nimiž se mnozí členové této komunity setkávají.

Image 2021 12 10 T14 20 21

Genderové otázky

Ve společnosti Reed se zavazujeme zvyšovat povědomí o odlišných pohledech mužů a žen a představovat ženy na vedoucích postech ve společnosti Reed, které jsou podporovány také naším mentoringovým programem Women in Leadership. Podporujeme zaměstnance a spolupracovníky při rozvoji organických zaměstnaneckých sítí, v jejichž rámci mohou sdílet znalosti, vzájemně se podporovat a prosazovat genderovou inkluzi na pracovišti.

Image 2021 12 10 T14 20 21

Zdravotní hendikepy a zpřístupnění

Klademe důraz na to, abychom našim zaměstnancům a spolupracovníkům poskytovali výhody umožňující zpřístupnění počítačových systémů. Kromě toho zajišťujeme digitální školení s cílem vytvořit pracoviště přátelské k hendikepovaným osobám. V rámci celé společnosti Reed podněcujeme diskusi o duševním zdraví, snažíme se potlačit předsudky a stereotypy a oslavujeme diverzitu a maximálně podporujeme všechny spoluzaměstnance a kolegy, aby se v práci cítili bezpečně.

Historie společnosti Reed

1960

Skromné začátky

​Společnost Reed byla založena 7. května 1960 a její první sídlo se nacházelo v ulici Kingsley ve čtvrti Hounslow v západním Londýně. Na počátku 60. let 20. století se společnost REED etablovala jako průkopník specializovaných náborových služeb, které zásadně proměnily trh s náborovými službami ve Velké Británii.

1960
1972

1972

Vzděláním k úspěšné kariéře

​V zámečku Cotswolds zakládá Sir Alec Reed školu Reed Business School, která funguje jako vzdělávací centrum pro pracovníky společnosti REED a nabízí také pobytové kurzy pro studenty účetnictví. Reed Business School byla dokonce zařazena do seznamu nejkrásnějších míst pro studium na světě.

1988

Budování základů

​Nadace Reed Foundation získala 18% podíl ve skupině společností Reed Group a v následujícím roce založila společnosti Ethiopiaid a Womankind Worldwide.

1988
1995

1995

Online revoluce

​REED se stal první náborovou agenturou ve Velké Británii, která se prezentovala na internetu. Webový server reed.co.uk je britskou jedničkou na trhu práce a stal se také jedním z největších platforem s pracovními nabídkami v Evropě, kterou využívá 85 % ze 100 největších náborových agentur ve Velké Británii.

1996

Reed Learning

​V roce 1996 se společnost Reed Learning stala jedním z předních britských poskytovatelů podnikového vzdělávání. Byla prvním poskytovatelem, který zahájil ekologicky zaměřené vzdělávací kurzy, stala se exkluzivním partnerem společnosti Google v oblasti školení a získala několik národních ocenění za školení. Nyní jsou na webu reed.co.uk k dispozici tisíce online vzdělávacích kurzů.

1996
1998

1998

Od sociálních dávek k práci

Společnost Reed in Partnership byla založena v roce 1998 jako jeden z prvních poskytovatelů služeb podpory zaměstnanosti ve Velké Británii s jedinou pobočkou v Hackney. Dnes tato společnost nabízí služby po celé Velké Británii a naplňuje své poslání: pozitivně měnit životy lidí a komunitních společenství.

2007

Platforma The Big Give

​The Big Give je nezisková platforma, která umožňuje charitativním organizacím znásobit dary od svých příznivců. Od jejího spuštění v roce 2007 se díky možnosti spolufinancování podařilo získat více než 156 milionů liber na tisíce prospěšných projektů. ​

2007
2008

2008

Společnost Reed se stává globálním hráčem

​V roce 2008 dosáhl organický růst společnosti Reed dalšího milníku, který znamená, že šíříme hodnoty naší rodinné společnosti v globálním měřítku. Vůbec poprvé společnost Reed otevřela mezinárodní pobočky v Turecku, na Maltě, v České republice, Maďarsku a Jižní Koreji.

2020

60 let a další přibývají

​V květnu 2020 společnost Reed oslavila 60 let od svého založení. Po celých 60 let naší existence (přičemž ještě mnoho dalších let přijde) si stále udržujeme vedoucí postavení v oblasti náboru zaměstnanců a poskytujeme nejlepší řešení a rozsáhlé znalosti v tomto oboru. Během posledních sedmi dekád se společnost Reed organicky rozrostla a stala se jednou z největších personálních agentur na světě, v níž se zformoval neuvěřitelně silný tým více než 3 400 spolupracovníků, působících v mnoha pobočkách.

2020
2021

2021

Franšízová partnerství se společností Reed

​V tomto roce jsme se pustili do nejnovější aktivity zaměřené na partnerství. Cílem franšízových partnerství se společností Reed je sdílet znalosti a zkušenosti s partnery v zahraničí. Za pomoci našich zkušených členů týmu se naši noví mezinárodní partneři vydávají na cestu náborových aktivit, která – jak doufáme – bude stejně dlouhá a plodná jako cesta společnosti Reed.