9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru

4 přečteno min
Shutterstock 1182175984

asi 2 roky

​Máte pohovor, získejte i zaměstnání!

Když se setkáte se zástupcem svého potenciálního zaměstnavatele, máte možnost se dozvědět více o nabízené práci a dokázat, že jste tím pravým uchazečem. Následují naše tipy na absolvování pohovoru včetně otázek, které zaměstnavatelé často kladou, a příklady odpovědí.

Proč u nás chcete pracovat?

K zodpovězení této otázky je nutné si předem provést o tomto zaměstnavateli průzkum. Odpovězte uvedením vlastností společnosti tak, jak je vnímáte. Završte svoji odpověď poukázáním na své přesvědčení, že vám tento zaměstnavatel může poskytnout stabilní a spokojené pracovní prostředí a že by vás taková atmosféra inspirovala k odvádění nejlepší práce.

Jak vnímáte svůj dosavadní vývoj?

Účel této otázky není pouze hodnocení vašeho vývoje, ale také vaší sebeúcty. Buďte pozitivní, ale nevytvářejte dojem, že svoji nejlepší práci máte již za sebou. Přesvědčete pracovníka vedoucího pohovor, že vnímáte každý den jako příležitost se něco naučit a zapojit se a že prostředí u této společnosti vnímáte jako podnět k nejlepšímu úsilí.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Při odpovídání se držte tématu práce. Odpověď by mohla začínat třeba: 

„Ačkoliv cítím, že na mě největší úspěchy teprve čekají, jsem hrdý/á na to, že jsem se podílel(a) na… Tvořil(a) jsem součást týmu a hodně jsem se přitom naučil(a).“

Řekněte mi něco o sobě.

Toto není výzva k brebentění. Pokud nejsou jasné souvislosti, je potřeba se před odpovědí dozvědět více. Ať se již nakonec odpověď bude ubírat jakýmkoliv směrem, nezapomeňte, že musí nějak souviset s vaším pracovním životem. Také je vhodné poukázat na jednu nebo více osobnostních vlastností jako poctivost, bezúhonnost, že jste týmový hráč nebo rozhodnost. Pokud například uvedete, že jste týmový hráč, můžete o sobě povyprávět mimopracovně – třeba o svém členství ve sportovním mužstvu – to o vás i něco vypovídá ve vztahu k práci.

Jak dobře podle vás hodnotí ostatní váš pracovní výkon?

Tady vidíte jeden velmi dobrý důvod požádat o písemné hodnocení své práce před opuštěním jakéhokoliv předchozího zaměstnání. Zároveň byste si měl(a) vždy vyžádat doporučující dopis. Pokud nemáte písemná hodnocení, zkuste citovat ústní pochvalu, například: 

„Můj nadřízený mi zrovna asi před měsícem řekl, že jsem v kolektivu nejpřínosnějším technikem, protože…"

Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?

Vypíchněte ze své kariéry vrcholné body a začleňte své hlavní osobnostní vlastnosti jako hrdost na svoji práci, spolehlivost a schopnost nepolevovat při náročných úkolech, nicméně podle potřeby se rychle přeorientovat.

Jaká je vaše největší slabina?

Jestliže existuje nepodstatná součást zaměstnání, o které se ucházíte, kde vám schází znalosti, avšak tyto znalosti zřejmě rychle získáte, použijte to. Například: 

„S tímto druhem výpočetní tabulky jsem ještě nepracoval(a), ale vzhledem ke svým zkušenostem s šesti jinými druhy bych to měl(a) za několik dní zvládat."

Další možností je odpovědět tak, že se vaše slabá stránka v konečném hodnocení jeví jako kladná vlastnost. Například: 

„Do každého projektu vkládám své nejlepší úsilí, takže pokud mám někdy pocit, že se ostatní dost nesnaží, trochu mě to frustruje. Snažím se to překonat kladným postojem, o kterém doufám, že bude nakažlivý."

Také můžete zkusit popsat nějaký problém a jak jste jej vyřešil(a).

Co od svého nového zaměstnání očekáváte?

Hledáte zaměstnavatele, který vám umožní uplatnit váš talent a zkušenosti ve prospěch jeho podniku. Vyhýbejte se mluvení o tom, co čekáte, že vám zaměstnavatel poskytne; musíte mluvit o tom, co chcete ve smyslu toho, co vy můžete poskytnout zaměstnavateli. Klíčovým slovem je „přispění".

Jaký si zasloužíte plat?

Tato otázka od vás chce vyjádřit požadovanou sumu, ale zádrhel je v tom, že se po vás zároveň očekává, že ji nějak obhájíte. Je potřeba umět přednést pečlivou analýzu své hodnoty, běžné příjmy v oboru a nároky kladené v daném zaměstnání. Doporučujeme zkusit spíše vyšší než nižší částku. Pokud je bezprostřední reakce, že to je příliš mnoho, berte to pouze jako licitaci a v klidu to vraťte otázkou: 

„A jaká je vaše představa?"

S předem provedeným průzkumem o platových podmínkách pro podobná pracovní zařazení budete mít při odpovídání na tuto otázku větší jistotu.

Máte nějaké otázky?

Téměř vždy je tato otázka známkou toho, že se pohovor blíží ke konci a že máte poslední možnost zapůsobit. Vytvořte si otázky z kterýchkoliv následujících příkladů:

 • Zjistěte: Proč je místo volné, kdo jej naposled zastával a jaký byl jeho další osud?

 • Kolik lidí tuto pozici zastávalo za poslední dva roky?

 • Kdo by byl váš přímý nadřízený. Zda se můžete s tímto člověkem předem setkat?

 • Kde je pracoviště pro tuto práci. Jaké jsou požadavky na cestování?

 • Jaký je potřeba druh zaškolení a jak dlouho trvá?

 • Jaký by byl první úkol?

 • Jaké jsou u této práce reálné možnosti růstu?

 • Kde jsou u společnosti největší možnosti růstu?

 • Jaké dovednosti a vlastnosti jsou u společnosti nejdůležitější pro kariérní postup?

 • Jaká bude v příštích několika letech hlavní konkurence společnosti?

 • Jaké má podle pracovníka vedoucího pohovor společnost postavení na trhu v porovnání s touto konkurencí?

 • Jak probíhal růst společnosti za posledních pět let?

 • Zda vykazuje společnost zisk. Jak velký je ten zisk?

 • Pokud existuje popis dotyčného pracovního zařazení v písemné podobě, zda jej můžete vidět?

 • Jak často se provádí hodnocení pracovníků. Jak se při tom postupuje?

Vždy mějte na paměti, že se vás každý pracovník vedoucí pohovor snaží hodnotit podle tří hledisek:

1.Zda máte na danou práci schopnosti.
2.Zda máte ochotu vynakládat úsilí k dosahování úspěchu v této práci.
3.Zda vás lze řídit.

Co vás může dále zajímat…

Jak přilákat a udržet talenty na českém trhu, kde je nedostatek uchazečů
3 přečteno min
 1. Article

Jak přilákat a udržet talenty na českém trhu, kde je nedostatek uchazečů

Rok 2022 byl náročným rokem pro profesionály i firmy. Zaměstnanci se museli během pandemie adaptovat na nové způsoby práce a zároveň je znepokojovala otázka zdraví. Během covidu rovněž utrpěla jistota zaměstnání, protože mnozí odborníci v naší zemi se stali nadbytečnými. Kvůli současné krizi životních nákladů se tyto obavy staly pro mnohé opět klíčovým bodem, a tak letos je ještě méně odborníků ochotných opustit svá zaměstnání a riskovat, že jinde budou jako poslední přijatí mezi prvními propuštěnými. To dále prohloubí současný nedostatek talentů pociťovaný v celé České republice. Turbulentní ekonomické dopady posledních několika let nás budou provázet i v roce 2023. Všichni samozřejmě doufáme, že naše země znovu získá stabilitu a dostaví se určitý růst. Klíčem je zajistit, aby váš obchodní model byl agilní a reagoval na měnící se trh a potřeby zaměstnanců, a také zajistit, abyste získali a udrželi takové talenty, které mohou přispět k rozkvětu vašeho podnikání. Organizace mají letos potíže s hledáním talentů tradičními metodami získávání zdrojů, protože je méně odborníků, kteří aktivně hledají zaměstnání. Zde jsou nejlepší tipy, jak letos přilákat a udržet talenty: Zefektivněte svůj náborový proces Vzhledem k omezenému počtu talentů by se zaměstnavatelé měli snažit minimalizovat počet fází v rámci náborového procesu. Zbytečně dlouhý proces s největší pravděpodobností povede k tomu, že váš potenciální pracovník odejde a přijme nabídku jinde. Talentovaní odborníci si své pozice vybírají – takže pokud jsou to ti praví pro vaši firmu, musíte jednat rychle. Buďte pružní v požadavcích Poslední dobou si všímáme, že někteří náboroví manažeři se méně zabývají zkušenostmi v oboru a technickými dovednostmi, než tomu bylo dříve, a mnozí jsou pružnější, pokud jde o požadavky. Existuje mnoho odborníků s přenositelnými dovednostmi, které lze interně vyškolit. Dalším skvělým způsobem, jak získat více talentů, je najmout odborníky juniory a poskytnout jim příležitost pro školení a rozvoj. Hledejte lidi s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří dobře spolupracují, dokáží dobře řešit problémy, rychle se přizpůsobují a především mají schopnost učit se novým věcem v neustále se měnícím prostředí. Nabídněte smysluplné benefity Zaměstnavatelé musí mít jistotu, že nabízejí zaměstnancům výhody, které skutečně chtějí. Nemá smysl utrácet peníze za odměny, jako jsou firemní mobilní telefony, pokud je nikdo nechce, protože to nepřidává hodnotu vaší nabídce. Raději zvažte benefity, které významně zlepší život vašich zaměstnanců. Mnoho lidí všude v naší zemi stále čelí problémům se svým duševním zdravím kvůli společenským, ekonomickým a politickým turbulencím posledních let. Zaměstnavatelé, kteří dokážou nabídnout progresivní politiku v oblasti duševního zdraví a duševní pohody, Společnost Reed Důvěrné flexibilní pracovní příležitosti a dobrou firemní kulturu, budou mít letos lepší předpoklady zajistit si ty nejlepší odborníky. Pro zlepšení informační náplně našeho mzdového průvodce na rok 2023 jsme provedli průzkum u 433 odborníků v České republice a zjišťovali jsme, jaké benefity dostávají a jaké benefity jsou nejžádanější, když hledají novou práci. Mezi tři nejžádanější benefity patřilo roční navýšení platu, přičemž 60 % z nich to označilo za svůj největší benefit, dále flexibilní pracovní doba (54 %) a čtyřdenní pracovní týden (47 %). Kdo něco takového dokáže nabídnout, bude mít letos nejlepší předpoklady přilákat a udržet talenty. Nabídněte konkurenceschopný plat Nabídka konkurenceschopného platu je v dnešním ekonomickém klimatu zásadní. I když řada podniků sotva zvládá vlastní náklady, musí zároveň zvyšovat platy, aby přilákaly talenty, které potřebují k růstu svého podnikání. Pokud zajistíte, aby vaše platy odpovídaly průměru, budete mít výhodu na trhu práce. Tento aspekt bude ještě získávat na důležitosti, protože životní náklady stále rostou a v důsledku toho požadují odborníci vyšší platy. Chcete-li zjistit průměrné platy za nejběžnější pracovní pozice v různých odvětvích, stáhněte si ještě dnes našeho mzdového průvodce pro Českou republiku na rok 2023.​

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2023
4 přečteno min
 1. Featured

Reed průvodce mezd v ČR pro rok 2023

​Využijte našeho průvodce mezd jako zdroj informací pro zaměstnavatele či zaměstnance a porovnejte průměrné mzdy v ČR napříč jednotlivými odvětvími.Náš průvodce mzdy pro rok 2023 se zabývá průměrnými mzdami v ČR a benefity napříč osmi odvětvími. Průvodce využívá údaje z v ČR zveřejněných pracovních nabídek, aby poukázal na klíčové trendy a poznatky a umožnil vám tak porovnat průměrné mzdy vašich pracovníků. Nebo pokud si nejste jisti, jaká by měla být vaše čistá mzda, použijte tuto mzdovou kalkulačku a zjistěte, kolik byste měli nebo mohli vydělávat. Stáhněte si našeho bezplatného průvodce a porovnejte průměrné mzdy a benefity v celé České republice. Na počátku nového roku 2023 vypadá situace nejistě, protože většina zemí EU bojuje s rostoucí mírou inflace. Kromě toho se v České republice zmenšil objem pracovní síly, přičemž poptávka po pracovnících spolu s pokračujícími dopady pandemie způsobuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků hned v několika odvětvích. Na nestabilním trhu, který se řídí nabídkou uchazečů, je více než kdy jindy důležité, abyste prověřili vámi nabízené mzdy, porovnali je s konkurencí, a zajistili si tak, že do svých řad přilákáte a udržíte ty správné odborníky. Náš průvodce mzdy v ČR pro rok 2023 využívá údaje z pracovních nabídek zveřejněných společností Reed a proto je tím nejlepším nástrojem pro kontrolu mezd. S pomocí našeho průvodce získáte informace o průměrné mzdě a zjistíte, jaká je hodnota pracovních míst ve všech regionech v zemi, což vám pomůže vyniknout při hledání nových zaměstnanců nebo při hledání nové pozice. Pro koho je tento průvodce mzdy určen? Ať už chcete zjistit, jaká by měla být vaše současná čistá mzda, kolik byste mohli vydělávat na dalším stupni kariérního žebříčku, nebo zda svému týmu platíte za odvedenou práci dostatečně, náš mzdový průvodce, vám umožní porovnat mzdy v celé České republice – od pozic v účetnictví a finančnictví až po nejnovější technologické pozice. Využijte našeho průvodce a používejte jej jako kalkulačku mezd po celý rok 2023. ​Jste zaměstnavatel a potřebujete poradit s benchmarkingem? S pomocí našeho průvodce mezd můžete porovnat mzdy a benefity a ujistit se, že vaše odměny jsou aktuální a srovnatelné s konkurencí. V době, kdy je nedostatek talentů, musíte mít náskok, abyste zaujali ty, kteří chtějí změnit zaměstnavatele. Pokud tak neučiníte, počet žádostí o zaměstnání u vás bude nízký, a o to více se bude dařit vaší konkurenci. ​Snažíte se zjistit, kolik byste měli vydělávat? ​Použijte naši kalkulačku čisté mzdy pro rok 2023, která vám pomůže zjistit vaši hodnotu, rozhodnout se pro novou práci, kterou vám nabídli, nebo dokonce naplánovat svůj další krok na kariérním žebříčku - vydělali byste si dost, kdybyste změnili odvětví? ​Jaká odvětví zahrnuje náš průvodce mezd? ​Reed průvodce mzdy v ČR pro rok 2023 hodnotí mzdy a benefity v následujících osmi sektorech: ​Účetnictví a finance Bankovnictví Strojírenství a průmysl Lidské zdroje a administrativa Centra sdílených služeb Nákup a zásobování Obchod a marketing Technologie ​ Ať už hledáte hlavního účetního, obchodního kontrolora, obchodního partnera v oblasti lidských zdrojů, obchodního zástupce nebo marketingového manažera, nebo se snažíte zjistit, kolik byste měli vydělávat jako privátní bankéř či IT manažer, průvodce Reed vám pomůže se ujistit. ​Proč si stáhnout Reed průvodce mzdy v ČR? ​Jedná se o nejspolehlivějšího průvodce mezd v ČR, který vychází z pracovních nabídek, jež přicházejí do našeho specializovaného náborového týmu. Upozorňujeme na průměrný čistý příjem na pozicích v osmi výše uvedených odvětvích,uvádíme spodní a horní mzdovou hranici a porovnáváme průměrný růst mezd za poslední čtyři roky. ​Kromě toho náš průvodce obsahuje postřehy našich specialistů v daném oboru, kteří poskytují přehled o tomto odvětví na národní úrovni a informace o tom, co lze očekávat od trhu práce v roce 2023. Díky bohatým údajům, která máte na dosah ruky, si můžete být jisti, že jste co nejlépe informováni, abyste se mohli správně rozhodnout. ​Jak mi může Reed průvodce mezd pomoci při benchmarkingu benefitů/odměn? ​Provedli jsme průzkum mezi českými pracovníky, který vám pomůže získat další informace. Úplný přehled si můžete přečíst v části průvodce „Náš průzkum říká“. ​Mezi hlavní poznatky z našeho výzkumu patří: ​20 % respondentů uvedlo, že jsou poněkud nespokojeni se svou současnou mzdou, přičemž 6 % respondent uvedlo, že jsou s ní velmi nespokojeni. Na otázku, proč jsou nespokojeni, odpovědělo 46 % respondentů, že je to proto, že se mzdy nezvýšily spolu s životními náklady. Mezi tři nejčastěji poskytované benefity patří pružná pracovní doba (46 %), zdravotní pojištění (41 %) a služební mobilní telefon (41 %). Na otázku, co by si přáli při hledání nové práce, odpovědělo 60 % respondentů, že mezi nejatraktivnější benefity patří roční navýšení mzdy, dale průžná pracovní doba (54 %) a čtyřdenní pracovní týden (47 %). ​Abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí ohledně všech platů a výhod, stáhněte si našeho průvodce mzdy pomocí tlačítka výše.

Mapování kultury zaměstnavatele
1 přečteno min
 1. Article

Mapování kultury zaměstnavatele

​Zjistěte, který zaměstnavatel je pro vás ten pravý.Kolik toho opravdu víte o zaměstnavateli, než s ním podepíšete pracovní smlouvu? Lidé jsou někdy po nástupu do práce překvapeni, takže vždy stojí za to nejprve zapátrat.PrůzkumDoporučujeme strávit nějaký čas na webových stránkách organizace, obzvláště v sekci „O nás“ nebo podobné, která by vám měla dát slušnou představu o velikosti a celkovém duchu společnosti – do jaké míry se jeví formální, přívětivá, tvořivá nebo zaměřená na obchod.Sociální média organizace mohou také dobře posloužit, abyste zjistil(a), co o sobě společnost říká a co o ní říkají jiní – spokojenost a tón by také měly umožnit udělat si představu o podnikové kultuře organizace.Pokud můžete, najděte lidi, kteří tam pracují, přes LinkedIn nebo na jiných sítích a zeptejte se jich na jejich zkušenosti. Pamatujte – pokud zaměstnavatele někdo zbožňuje, neznamená to ještě, že to bude i váš případ. Odvoďte si to, co je důležité pro vás.Zužitkujte znalosti náborového zástupce nebo poradcePokud se o zaměstnání ucházíte přes agenturu, například REED, je možné, že již zprostředkovala zaměstnání u stejné organizace pro mnoho dalších lidí před vámi, takže vám bude schopna toho hodně sdělit na základě svých zkušeností. Bude znát její velikost, co od zaměstnanců očekává a dokáže vám poskytnout vodítka ke strategickému nasměrování. Také je dobré se zeptat na to, o jak formální společnost se jedná a jaké je obecně pracovní prostředí a uspořádání, abyste mohl(a) posoudit, zda to je místo, kde si umíte představit pracovat.Možná vás i seznámí s lidmi, pro které tam našli zaměstnání a s kterými si můžete předem popovídat. Položte tolik otázek, kolik chcete; v agentuře vám rádi co nejvíce pomohou.Pohovor: dvoustranná zkušenostLidé často zapomínají, že pohovor jim umožňuje zjistit něco o organizaci, stejně jako umožňuje organizaci zjišťovat něco o nich. Během pohovoru se ptejte na podnikovou kulturu a styl, bezprostřední spolupracovníky a na organizaci jako celek.A když jste již na místě, dobře se rozhlížejte, pokud k tomu máte příležitost – dívejte se, co mají lidé na sobě, jak se k sobě chovají a jaká je budova.Poslední otázka, kterou si položte sám/sama sobě: Hodím se tam?