Probíhá vyhledávání...

9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru

Máte pohovor, získejte i zaměstnání!

Když se setkáte se zástupcem svého potenciálního zaměstnavatele, máte možnost se dozvědět více o nabízené práci a dokázat, že jste tím pravým uchazečem. Následují naše tipy na absolvování pohovoru včetně otázek, které zaměstnavatelé často kladou, a příklady odpovědí.

Proč u nás chcete pracovat?

K zodpovězení této otázky je nutné si předem provést o tomto zaměstnavateli průzkum. Odpovězte uvedením vlastností společnosti tak, jak je vnímáte. Završte svoji odpověď poukázáním na své přesvědčení, že vám tento zaměstnavatel může poskytnout stabilní a spokojené pracovní prostředí a že by vás taková atmosféra inspirovala k odvádění nejlepší práce.

Jak vnímáte svůj dosavadní vývoj?

Účel této otázky není pouze hodnocení vašeho vývoje, ale také vaší sebeúcty. Buďte pozitivní, ale nevytvářejte dojem, že svoji nejlepší práci máte již za sebou. Přesvědčete pracovníka vedoucího pohovor, že vnímáte každý den jako příležitost se něco naučit a zapojit se a že prostředí u této společnosti vnímáte jako podnět k nejlepšímu úsilí.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Při odpovídání se držte tématu práce. Odpověď by mohla začínat třeba: 

„Ačkoliv cítím, že na mě největší úspěchy teprve čekají, jsem hrdý/á na to, že jsem se podílel(a) na… Tvořil(a) jsem součást týmu a hodně jsem se přitom naučil(a).

Řekněte mi něco o sobě.

Toto není výzva k brebentění. Pokud nejsou jasné souvislosti, je potřeba se před odpovědí dozvědět více. Ať se již nakonec odpověď bude ubírat jakýmkoliv směrem, nezapomeňte, že musí nějak souviset s vaším pracovním životem. Také je vhodné poukázat na jednu nebo více osobnostních vlastností jako poctivost, bezúhonnost, že jste týmový hráč nebo rozhodnost. Pokud například uvedete, že jste týmový hráč, můžete o sobě povyprávět mimopracovně – třeba o svém členství ve sportovním mužstvu – to o vás i něco vypovídá ve vztahu k práci.

Jak dobře podle vás hodnotí ostatní váš pracovní výkon?

Tady vidíte jeden velmi dobrý důvod požádat o písemné hodnocení své práce před opuštěním jakéhokoliv předchozího zaměstnání. Zároveň byste si měl(a) vždy vyžádat doporučující dopis. Pokud nemáte písemná hodnocení, zkuste citovat ústní pochvalu, například: 

„Můj nadřízený mi zrovna asi před měsícem řekl, že jsem v kolektivu nejpřínosnějším technikem, protože…"

Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?

Vypíchněte ze své kariéry vrcholné body a začleňte své hlavní osobnostní vlastnosti jako hrdost na svoji práci, spolehlivost a schopnost nepolevovat při náročných úkolech, nicméně podle potřeby se rychle přeorientovat.

Jaká je vaše největší slabina?

Jestliže existuje nepodstatná součást zaměstnání, o které se ucházíte, kde vám schází znalosti, avšak tyto znalosti zřejmě rychle získáte, použijte to. Například: 

„S tímto druhem výpočetní tabulky jsem ještě nepracoval(a), ale vzhledem ke svým zkušenostem s šesti jinými druhy bych to měl(a) za několik dní zvládat."

Další možností je odpovědět tak, že se vaše slabá stránka v konečném hodnocení jeví jako kladná vlastnost. Například: 

„Do každého projektu vkládám své nejlepší úsilí, takže pokud mám někdy pocit, že se ostatní dost nesnaží, trochu mě to frustruje. Snažím se to překonat kladným postojem, o kterém doufám, že bude nakažlivý." 

Také můžete zkusit popsat nějaký problém a jak jste jej vyřešil(a).

Co od svého nového zaměstnání očekáváte?

Hledáte zaměstnavatele, který vám umožní uplatnit váš talent a zkušenosti ve prospěch jeho podniku. Vyhýbejte se mluvení o tom, co čekáte, že vám zaměstnavatel poskytne; musíte mluvit o tom, co chcete ve smyslu toho, co vy můžete poskytnout zaměstnavateli. Klíčovým slovem je „přispění".

Jaký si zasloužíte plat?

Tato otázka od vás chce vyjádřit požadovanou sumu, ale zádrhel je v tom, že se po vás zároveň očekává, že ji nějak obhájíte. Je potřeba umět přednést pečlivou analýzu své hodnoty, běžné příjmy v oboru a nároky kladené v daném zaměstnání. Doporučujeme zkusit spíše vyšší než nižší částku. Pokud je bezprostřední reakce, že to je příliš mnoho, berte to pouze jako licitaci a v klidu to vraťte otázkou: 

„A jaká je vaše představa?" 

S předem provedeným průzkumem o platových podmínkách pro podobná pracovní zařazení budete mít při odpovídání na tuto otázku větší jistotu.

Máte nějaké otázky?

Téměř vždy je tato otázka známkou toho, že se pohovor blíží ke konci a že máte poslední možnost zapůsobit. Vytvořte si otázky z kterýchkoliv následujících příkladů:

 • Zjistěte: Proč je místo volné, kdo jej naposled zastával a jaký byl jeho další osud?
 • Kolik lidí tuto pozici zastávalo za poslední dva roky?
 • Kdo by byl váš přímý nadřízený. Zda se můžete s tímto člověkem předem setkat?
 • Kde je pracoviště pro tuto práci. Jaké jsou požadavky na cestování?
 • Jaký je potřeba druh zaškolení a jak dlouho trvá?
 • Jaký by byl první úkol?
 • Jaké jsou u této práce reálné možnosti růstu?
 • Kde jsou u společnosti největší možnosti růstu?
 • Jaké dovednosti a vlastnosti jsou u společnosti nejdůležitější pro kariérní postup?
 • Jaká bude v příštích několika letech hlavní konkurence společnosti?
 • Jaké má podle pracovníka vedoucího pohovor společnost postavení na trhu v porovnání s touto konkurencí?
 • Jak probíhal růst společnosti za posledních pět let?
 • Zda vykazuje společnost zisk. Jak velký je ten zisk?
 • Pokud existuje popis dotyčného pracovního zařazení v písemné podobě, zda jej můžete vidět?
 • Jak často se provádí hodnocení pracovníků. Jak se při tom postupuje?

Vždy mějte na paměti, že se vás každý pracovník vedoucí pohovor snaží hodnotit podle tří hledisek:

1. Zda máte na danou práci schopnosti.
2. Zda máte ochotu vynakládat úsilí k dosahování úspěchu v této práci.
3. Zda vás lze řídit.