Zpět

Zásady ochrany osobních údajů

v1.1

​Webové stránkywww.reedglobal.cz(dále jen „webové stránky“) provozuje společnost Reed Specialist Recruitment Limited (dále jen „REED“), která je členem skupiny REED. Společnost REED působí jako náborová agentura, ale také podniká v oboru personalistiky a představuje uchazeče o práci zájemcům, kteří nabízejí pracovní místa na plný úvazek i dočasné pracovní příležitosti.

Tento dokument vysvětluje, jak používáme osobní údaje, které o vaší osobě shromáždíme, když se u společnosti REED zaregistrujete jako uchazeč o práci.

Registrace uchazečů o práci na webových stránkách a užívání stránek je zdarma, takže s vámi neuzavíráme žádnou formální smlouvu, pokud nejste přijat(a) jako dočasný pracovník agentury. V takovém případě se podle svého výběru stanete buď zaměstnancem společnosti patřící ke skupině REED, nebo jejím nezávislým dodavatelem (limited company contractor).

Po vaší registraci a pro účely nabídky vaší osoby jako uchazeče o volná pracovní místa, o která máte zájem, bude zapotřebí i ve vašem zájmu zpracovat vaše osobní údaje způsobem, který je uveden níže.

Za určitých okolností vás také můžeme požádat o limitované osobní údaje, které jsou citlivé nebo které patří do zvláštní kategorie osobních údajů vztahujících se k trestnímu rejstříku nebo vašemu zdravotnímu stavu (ƒ„citlivé osobní údaje“). O citlivé osobní údaje vás požádáme pouze v případě, že to vyžadují platné zákony, nebo pokud se jedná o podmínku zajištění jakýchkoli zaměstnaneckých práv.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme v okamžiku, kdy se zaregistrujete u společnosti REED. Tyto osobní údaje jsou zapotřebí proto, abychom vám mohli poskytnout náborové služby, které jsou náplní naší práce.  

K těmto osobním údajům patří vaše jméno, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, preference týkající se pracovního poměru, doporučení a informace, které jsou obvykle obsaženy v životopisu. Také vás požádáme o váš životopis, jehož kopie si uschováme, a v opodstatněných případech také o doklady vaší způsobilosti k práci, v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Jste-li zaměstnancem společnosti patřící ke skupině REED, požádáme vás o informace, které potřebujeme k tomu, abyste mohli být správně finančně ohodnoceni.

Také se vás můžeme zeptat, zda nepotřebujete, aby v souvislosti s náborovým procesem nebo pro účely podání žádosti o určité pracovní zařazení byly provedeny jakékoli přiměřené úpravy.

V případech, kde nám to ukládá zákon, vás také můžeme požádat o údaje týkající se jakýchkoli trestních stíhání a požadovat aktuální výpis z rejstříku trestů.

Pokud jakákoli pracovní zařazení, o která se ucházíte, vyžadují, abychom provedli další šetření, například šetření týkající se bonity nebo existence soudních příkazů k úhradě, použijeme vaše osobní údaje k výkonu těchto šetření.

Budeme také uchovávat informace o jakýchkoli pracovních zařazeních, která jste získali prostřednictvím společnosti Reed, a kopie veškeré korespondence, která byla zaslána vám a jakémukoli zájemci nabízejícímu pracovní místa v souvislosti s těmito pracovními zařazeními.  

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat náborové služby, abychom mohli řídit váš účet a zasílat vám e-maily nebo textové zprávy o našich náborových službách a o pracovních zařazeních, která v souvislosti s vaším hledáním práce považujeme za relevantní.

To zahrnuje poskytování těchto osobních údajů (včetně doporučení) a podle okolností i citlivých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, kteří je využijí ke zpracování vaší žádosti o práci, při správě lidských zdrojů, dodatečných šetřeních a kontrole našich složek, pokud k tomu mají oprávnění.

Vaše osobní údaje, které nám svěříte, využijeme v případě potřeby také k tomu, abychom vám poskytli přístup k našemu systému nemocenského pojištění, zajistili splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vyhověli jakýmkoli pracovněprávním předpisům.

Vaše osobní údaje také můžeme zpřístupnit dalším společnostem patřícím ke skupině REED za účelem poskytování kompletního rozsahu našich náborových služeb. Ke společnostem, jimž můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje, patří RMS Staffing Services Limited, která zaměstnává agenturní pracovníky, Reed Online Limited, která provozuje webovou stránku reed.co.uk, a dále naše pojišťovny se sídlem na Maltě Reed Insurance Limited a Reed Insurance Brokerage Limited, které poskytují našim agenturním pracovníkům přístup k jedinečným výhodám, které jsou určeny pouze agenturním pracovníkům REED. Vaše osobní údaje a citlivé osobní údaje budou těmto společnostem zpřístupněny pouze v nezbytně nutném rozsahu. Například osobní údaje uchazečů o práci, kteří nemají zájem o volná místa pro dočasné agenturní pracovníky, nebudou zpřístupněny pojišťovnám.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také externím společnostem, které nám pomáhají při poskytování služeb vaší osobě. Sem patří společnosti, které nám poskytují telekomunikační služby využívané k tomu, abychom vám zasílali e-maily a textové zprávy. V takovém případě zpřístupníme vaše osobní údaje v pouze nezbytně nutném rozsahu a v souladu se smlouvami, které zakazují těmto organizacím uchovávat vaše osobní údaje po dobu delší, než je zapotřebí k jejich použití, a používat je k jakýmkoli jiným účelům (včetně marketingu).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu. Naším cílem je poskytovat vám užitečné náborové služby po celou dobu vašeho profesního života. Vy si však ponecháváte kontrolu nad svými osobními údaji a můžete nám kdykoliv přikázat, abychom pro vás přestali hledat práci. Dáte-li nám k tomu pokyn, odstraníme vaše záznamy z našich databází, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali. 

Marketing

Budeme vám zasílat pouze informace, které se vztahují k našim náborovým službám.

Můžete si kdykoliv zvolit, že tato sdělení nechcete dostávat, a to pomocí odkazů uvedených v e-mailech, které od nás dostáváte. 

Zpřístupnění údajů a jejich převody

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné, abychom vám mohli poskytovat náborové služby, jak je popsáno výše.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na serverech umístěných v Evropském hospodářském prostoru a mimo tento prostor jsou převáděny pouze v případě, že nás požádáte, abychom vám pomohli získat práci mimo EHP. V takovém případě budou vaše údaje k dispozici příslušné agentuře REED v zahraničí a potenciálním zaměstnavatelům v příslušných zeměpisných oblastech.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich oprava

Máte právo požadovat kopii osobních údajů, které o vaší osobě uchováváme. Přejete-li si obdržet kopii některých nebo veškerých svých osobních údajů, zašlete nám prosím e-mail na adresu dataprotection.officer@reedglobal.com.

Chceme mít jistotu, že vaše osobní údaje jsou správné a aktuální, a rádi odstraníme či upravíme informace, o nichž se domníváte, že jsou nepřesné.

Také máte právo kdykoliv přestat odebírat naše služby a nechat všechny své osobní údaje vymazat, pokud aktuálně neřešíme nějakou reklamaci, kdy jsme ze zákona povinni si vaše osobní údaje ponechat. 

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument pravidelně revidujeme. Jakékoli aktualizace jsou k dispozici na této webové stránce. Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 10. května 2018. 

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory ukládané ve vašem počítači, které jsou určeny ke shromažďování běžných informací o aktivitě a chování návštěvníků webových stránek. Tyto informace slouží ke sledování využívání webových stránek návštěvníky a sestavování statistik ohledně aktivity na webových stránkách. Umožňují nám poskytovat vám relevantnější informace.

Návštěvníkům webových stránek se zobrazují reklamní sdělení poskytovaná třetími stranami – reklamními společnostmi. Tyto společnosti mohou využívat informace o vašich návštěvách našich a jiných webových stránek s cílem poskytovat reklamní sdělení o dalším zboží a službách, které by vás mohly zajímat.

Chcete-li se dozvědět více o tomto procesu včetně návodu, jak mu zabránit, navštivte stránkuwww.aboutcookies.org, www.allaboutcookies nebo http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Jiné weby

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné weby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky. Rozhodnete-li se z nich přejít na jiný web, doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů daného webu.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo informací, které o vaší osobě uchováváme, napište nám:

e-mailem na adresu  data.queries@reed.com

nebo na adresu Data Protection Officer, Reed Specialist Recruitment Limited, Academy Court, 94 Chancery Lane, London, WC2A 1DT.

Máte rovněž právo ohlásit jakékoli obavy týkající se zpracovávání vašich osobních údajů úřadu informačního komisaře (Office of the Information Commissioner, ICO). Kontaktní údaje naleznete na následující stránce:https://ico.org.uk