Zpět

Zásady ochrany osobních údajů

v1.2

Reed Personnel Services Czech Republic s.r.o. („Reed“) je součástí skupiny Reed Group. Reed seznamuje uchazeče o zaměstnání s poskytovateli volných pracovních míst na dobu neurčitou a dočasnou

Tento dokument vysvětluje, jak využíváme osobní údaje, které o vás shromažďujeme, pokud se u společnosti Reed zaregistrujete jako uchazeč o zaměstnání.

Registrace uchazečů o zaměstnání je bezplatná, takže mezi námi neexistuje žádná formální smlouva, pokud nejste zaměstnáni jako dočasní pracovníci. V takovém případě budete buď zaměstnáni společností Reed, nebo třetí stranou, kterou společnost Reed za tímto účelem najme.

Po vaší registraci, abychom vás mohli navrhnout na volná pracovní místa, o která máte zájem, bude nezbytné a v našem oprávněném zájmu zpracovávat vaše osobní údaje uvedeným níže způsobem.

V určitých situacích vás také můžeme požádat o poskytnutí omezených citlivých osobních údajů nebo osobních údajů zvláštní kategorie týkající se rejstříku trestů nebo vašeho zdraví („citlivé osobní údaje“). Citlivé osobní údaje budeme žádat pouze v případě, že je to nutné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro zajištění dodržování jakýchkoli zaměstnaneckých práv.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Pokud se zaregistrujete u společnosti Reed, shromažďujeme o vás osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli zprostředkovat náborové služby, které poskytujeme.

Tyto osobní údaje zahrnují vaše jméno, kontaktní údaje, pracovní historii, pracovní preference, reference a obvyklé informace obsažené v životopise. Rovněž si vyžádáme a uchováme kopie vašeho životopisu a případně doklad o vaší způsobilosti pracovat v souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Pokud jste zaměstnáni společností Reed (nebo třetí stranou), abyste byli našim klientům k dispozici jako dočasný pracovník, požádáme vás také o poskytnutí informací potřebných k zajištění toho, že dostanete odpovídající plat.

Můžeme se vás rovněž zeptat, zda potřebujete provést nějaké přiměřené úpravy v souvislosti s náborovým procesem nebo s žádostí o určitou pozici.

Tam, kde to od nás zákon vyžaduje, vás také můžeme požádat o podrobnosti o veškerých trestných činech a požádat o kontrolu aktuálního trestního rejstříku.

Pokud některé pozice, o které se chcete ucházet, vyžadují, abychom provedli další kontroly, například kontroly poskytnutých úvěrů, použijeme k provedení těchto kontrol také vaše osobní údaje

Budeme rovněž uchovávat podrobnosti o všech pozicích, které získáte prostřednictvím společnosti Reed, a kopie jakékoli korespondence zaslané vám a jakémukoli poskytovateli zaměstnání v souvislosti s takovými pozicemi.

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše náborové služby, spravovat váš účet a zasílat vám e-maily nebo SMS o našich náborových službách a pozicích, které považujeme za relevantní pro hledání pracovní pozice.

To zahrnuje poskytnutí těchto osobních údajů (včetně referencí) a případně citlivých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, nájemcům a jejich pověřeným zástupcům nebo zpracovatelům, kteří je použijí pro zpracování vaší žádosti, personální administrativu, dodatečné prověrky a pro nahlížení do naší evidence, pokud jsou k tomu oprávněni.

Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme také k dodržení všech příslušných pracovněprávních předpisů.

Tam, kde je to relevantní, můžeme také sdílet vaše osobní údaje se společnostmi třetích stran, které vás zaměstnávají, abychom vás mohli poskytnout jako dočasného pracovníka klientům společnosti Reed. Vaše osobní údaje a citlivé osobní údaje budou s těmito společnostmi sdíleny pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s externími společnostmi, které nám pomáhají při poskytování našich služeb („poskytovatelé služeb třetích stran“). To zahrnuje (kromě jiných) společnosti, které nám poskytují komunikační služby, jež využíváme k zasílání e-mailů a zpráv SMS. Pokud tak učiníme, budeme vaše osobní údaje sdílet pouze v nezbytném rozsahu a v souladu se smlouvami, které vyžadují, aby tyto organizace neuchovávaly vaše osobní údaje déle, než je nutné, nebo je nepoužívaly k jiným účelům (včetně marketingu).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu. Naším cílem je poskytovat vám užitečné náborové služby po celou vaši kariéru. Vy si však ponecháváte kontrolu nad svými osobními údaji a můžete nám dát pokyn, abychom pro vás kdykoli přestali hledat pracovní pozice. Na váš pokyn odstraníme vaše záznamy z naší databáze, ledaže bychom je museli uchovávat z právních důvodů.

Marketing

Budeme vám zasílat pouze informace, které se týkají našich náborových služeb.

Zasílání marketingových sdělení od nás můžete kdykoli zrušit pomocí odkazů obsažených v e-mailech, které od nás obdržíte.

Sdílení a přenos dat

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše náborové služby, jak je popsáno výše. Pokud v rámci poskytování našich služeb sdílíme vaše osobní údaje s jakýmikoli poskytovateli služeb třetích stran, jsou tito poskytovatelé služeb třetích stran povinni zpracovávat vaše údaje v souladu se smlouvami, které jsou v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány poskytovatelům služeb třetích stran mimo EHP, zajistíme, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření, např. pomocí schválených dohod. Na požádání vám poskytneme podrobnosti o těchto zárukách.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Evropském hospodářském prostoru a jsou přenášeny mimo tuto oblast, pokud nás požádáte o pomoc při získávání pracovních příležitostí mimo EHP, v takovém případě budou zpřístupněny příslušné pobočce společnosti Reed v zámoří a potenciálním zaměstnavatelům na příslušných územích.

Přístup k vašim osobním údajům, přenositelnost údajů, výmaz a oprava

Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud si přejete kopii některých nebo všech svých osobních údajů, zašlete nám e-mail na adresu data.queries@reed.com.

Chceme si být jisti, že jsou vaše osobní údaje přesné a aktuální, a rádi odstraníme nebo upravíme jakékoli informace, které považujete za nepřesné.

Máte také právo kdykoli ukončit přijímání našich služeb a požádat nás o vymazání všech vašich osobních údajů, pokud zrovna nereagujeme na nějakou stížnost nebo je nemusíme uchovávat z právních důvodů.

Změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a na tuto webovou stránku umisťujeme veškeré aktualizace. Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 19. října 2023.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto prohlášení nebo údajům, které o vás uchováváme, můžete nás kontaktovat:

e-mailem na adrese data.queries@reed.com;

nebo nám napsat na adresu Reed Personnel Services Czech Republic s.r.o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1, 110 00.

Máte také právo vznést jakékoli obavy týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož podrobnosti jsou k dispozici na adrese: www.uoou.cz.