Digital Marketing Manager CEE

Job description

Na pozici Digital Marketing Manager CEEME budete zodpovídat za tvorbu a implementaci digitální strategie a zabezpečování, že lokální kampaně dodržují zásady společnosti a podporují obchodní priority.

 

Hlavní úkoly :

 • Správa webových stránek: Zodpovídá za pravidelné sledování a analýzu ukazatelů webových stránek s dalšími aktivitami zaměřenými na zlepšení výkonu.
 • Organické a placené vyhledávání: Vede projekt organického vyhledávání: Provádí globální / regionální priority, překládá a doplňuje je do místního media plánu. Zodpovídá za pravidelné sledování.
 • Placená média: Vyvíjí a implementuje strategii placených médií. Zodpovídá za provedení studie BLS a / nebo Awareness. Zodpovídá za co nejefektivnější provedení plánů médií s pravidelným sledováním ukazatelů KPI a úpravami.
 • Spolupráce s distributory: Navrhuje kalendář digitálních aktivit pro distributory. Vede a formuje provádění digitálních aktivit od našich distributorů. Poskytuje pomoc a školení týmům distributorů v oblasti digitálního marketingu. Působí jako vzor a digitální expert pro distributory. Iniciuje aktivity na rozvoj digitálních schopností týmu distributorů.
 • Další: Zodpovídá za digitální A&P. Udržuje pevný a spolehlivý záznam o všech monitorovaných ukazatelích KPI digitálních aktivit (Google Analytics, zprávy třetích stran). Doporučuje následná opatření k dosažení stanovených cílů.

Vaše zkušenosti:

 • Min. 5 let zkušeností s digitálním marketingem v oblasti správy webových stránek, vyhledávání a médií (buď interně nebo na straně agentury)
 • Bakalářský titul v oblasti marketingu nebo příbuzném oboru je vyžadován
 • Technologicky zdatný

Očekávané oblasti dovedností

 • Kandidát by měl prokázat iniciativu, být samostatný a schopný iniciovat projekty / jednat nezávisle
 • Kandidát musí mít úspěšnou historii analýzy podnikání, která předkládá závěrečná doporučení a provádí je s vynikající kvalitou
 • Kandidát by měl prokazovat vůdčí a funkční kompetence uvedené níže

 

Společnost nabízí:

 • Cafeteria system
 • Multisport
 • Dovolená, flexibilní pracovní doba
show
#6fcfe1
Woman thinking and looking to the right

Have your say in our 2024 Salary Survey

and pre-register to receive your FREE digital copy of the Reed Czech Republic 2024 Salary Guide