Účetnictví & Finance Nábor

SpolečnostReedje jednou z nejvíce etablovaných agentur pro nábor pracovníků v oblasti financí a účetnictví, která propojuje podniky a pracovníky po celém světě už od roku 1960.

Spojte se s některým z našich konzultantů pro nábor účetních a finančních pracovníků

Pošlete nám stručný přehled svých požadavků a my vás kontaktujeme, abychom o vašich potřebách zjistili více.

Banner Default Image

Dobře se vyznáme v náboru pracovníků pro účetnictví a finance

Naše celostátní síť konzultantů pro oblast financí a účetnictví zajišťuje nábor na dočasné, brigádnické, smluvní i stálé pozice na všech úrovních, od transakčních účetních pozic až po vedoucí pozice finančních pracovníků. Jako přední personální agentura spolupracujeme s organizacemi napříč všemi odvětvími a máme specialisty na podporu postupů v rámci účetní a finanční praxe.

Provozujeme největší databázi účetních a finančních pracovníků v České republice, takže dokážeme rychle najít vhodného odborníka se správnými dovednostmi. Poskytujeme oceňované poradenské služby, včetně špičkových průvodců pro platy, zasvěcených informací o trhu a podpory při různých činnostech, jako je nástup do zaměstnání.

Konzultanti společnosti Reed patří na trhu náboru pracovníků v oblasti účetnictví a financí k těm nejzkušenějším, přičemž každý člen našeho týmu se specializuje na různá odvětví a úrovně kvalifikace. To znamená, že obdržíte poradenské služby od odborníků s hlubokými znalostmi oboru a s podrobným přehledem o místní situaci, získanými díky rokům praxe.

Služby v oblasti financí a účetnictví vždy přizpůsobujeme vašim potřebám, takže vždy získáte řešení přesně podle vašich požadavků.

A dokážeme najít (a zacelit) vaše slabá místa…

 • Získávání vysoce kvalitních profesionálů

  • Jsme přední agenturou pro nábor zaměstnanců v oblasti účetnictví a financí. Základem práce našich konzultantů je vytváření sítí umožňujících přístup k zásobárně talentovaných odborníků (momentálně aktivně činných i nečinných), která přijde ke slovu, jakmile se u vás objeví volné pracovní místo.

  • V rámci náboru budeme vaši volnou pozici inzerovat v co nejširším měřítku, abychom přilákali kandidáty na dané místo, a navíc oslovíme i odborníky s odpovídajícími dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi, kteří novou pozici aktivně nehledají.Vaše žádosti důkladně zkoumáme a předkládáme vám k posouzení pouze ty nejvhodnější pracovníky.

 • Strategie pro případ protinabídek od konkurence

  • Není nic horšího, než když projdete procesem důkladného výběru a najdete ideálního kandidáta, avšak ten nakonec přijme jinou nabídku.Tento problém se na současném trhu, kde je po odbornících vysoká poptávka, vyskytuje pravidelně.Kandidáti mají často několik souběžných nabídek a také jejich současný zaměstnavatel jim může nabídnout protinabídku.

  • Naši zkušení konzultanti vždy v průběhu celého náborového procesu upozorňují na možnost protinabídek jak vás, tak vašeho potenciálního zaměstnance, a důkladně posuzují jeho motivace, dovednosti a platová očekávání, aby se ujistili, že je do procesu vnitřně zaangažován ve stejné míře jako vy.Nabízíme vám také naše dlouholeté znalosti a aktuální přehled o vašem oboru, například srovnání nejnovějších benefitů a platových podmínek.Tyto znalosti můžete využít k vytvoření souhrnného balíčku, který bude v porovnání s konkurencí vynikat.

 • Úspora nákladů

  • S každým procesem přímého najímání zaměstnanců, který se protahuje nebo nevyjde, se zvyšují vaše náklady.Spolupráce s námi vám v dlouhodobém horizontu ušetří čas i peníze.

  • Nabízíme různé varianty služeb, které vyhoví všem požadavkům, od postupně prováděných plateb usnadňujících řízení finančních toků, až po špičkové záruky (až na 12 měsíců), které vám dodají klid.

 • Uchazeči, kteří chtějí pracovat pouze na dálku

  • Všichni uchazeči, kteří se hlásí na vaše volná místa, jsou důkladně prověřováni a absolvují pohovor s odborným konzultantem společnostiReed.V této fázi s vámi konzultujeme všechny otázky, které požadujete pro předběžné prověření, ať už jde o očekávání ohledně práce na dálku nebo o případné požadavky na práci o víkendech.

  • Tímto způsobem zajišťujeme, že všichni uchazeči jsou posuzováni podle vašich požadavků, než je doporučíme k pohovoru.Je také zajištěna transparentní komunikace mezi námi a odbornými uchazeči, takže v dalším průběhu procesu nevznikají žádné problémy.

 • Podpora vašeho náborového procesu

  • Dokážeme řídit celý proces náboru, od otevření volného pracovního místa až po nástup nového člena týmu.Naši konzultanti s vámi a vašimi potenciálními zaměstnanci budou v průběhu celého procesu pravidelně komunikovat.

  • Váš konzultant bude mít v průběhu celého náborového cyklu přehled o myšlenkových pochodech jednotlivých uchazečů a zajistí, že budeme vědět o dalších přihláškách, které podali, a o tom, jaký to může mít dopad na obsazení vašeho volného místa.Před plánovanými schůzkami vám naši konzultanti poskytnou přípravu na pohovor a případně také podporu při pohovoru, pokud si ji vyžádáte.

Naši specialisté na účetnictví a finance

#6fcfe1
image/svg+xml

Kontaktujte některého z našich specialistů na nábor zaměstnanců v oblasti účetnictví a financí

Pošlete stručný přehled vašich požadavků a my vás budeme kontaktovat, abychom zjistili více o vašich potřebách

Co se děje...

9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru
4 mins read

9 příkladů otázek a odpovědí u pohovoru

​Máte pohovor, získejte i zaměstnání!Když se setkáte se zástupcem svého potenciálního zaměstnavatele, máte možnost se dozvědět více o nabízené práci a dokázat, že jste tím pravým uchazečem. Následují naše tipy na absolvování pohovoru včetně otázek, které zaměstnavatelé často kladou, a příklady odpovědí.Proč u nás chcete pracovat?K zodpovězení této otázky je nutné si předem provést o tomto zaměstnavateli průzkum. Odpovězte uvedením vlastností společnosti tak, jak je vnímáte. Završte svoji odpověď poukázáním na své přesvědčení, že vám tento zaměstnavatel může poskytnout stabilní a spokojené pracovní prostředí a že by vás taková atmosféra inspirovala k odvádění nejlepší práce.Jak vnímáte svůj dosavadní vývoj?Účel této otázky není pouze hodnocení vašeho vývoje, ale také vaší sebeúcty. Buďte pozitivní, ale nevytvářejte dojem, že svoji nejlepší práci máte již za sebou. Přesvědčete pracovníka vedoucího pohovor, že vnímáte každý den jako příležitost se něco naučit a zapojit se a že prostředí u této společnosti vnímáte jako podnět k nejlepšímu úsilí.Jaké jsou vaše největší úspěchy?Při odpovídání se držte tématu práce. Odpověď by mohla začínat třeba: „Ačkoliv cítím, že na mě největší úspěchy teprve čekají, jsem hrdý/á na to, že jsem se podílel(a) na… Tvořil(a) jsem součást týmu a hodně jsem se přitom naučil(a).“Řekněte mi něco o sobě.Toto není výzva k brebentění. Pokud nejsou jasné souvislosti, je potřeba se před odpovědí dozvědět více. Ať se již nakonec odpověď bude ubírat jakýmkoliv směrem, nezapomeňte, že musí nějak souviset s vaším pracovním životem. Také je vhodné poukázat na jednu nebo více osobnostních vlastností jako poctivost, bezúhonnost, že jste týmový hráč nebo rozhodnost. Pokud například uvedete, že jste týmový hráč, můžete o sobě povyprávět mimopracovně – třeba o svém členství ve sportovním mužstvu – to o vás i něco vypovídá ve vztahu k práci.Jak dobře podle vás hodnotí ostatní váš pracovní výkon?Tady vidíte jeden velmi dobrý důvod požádat o písemné hodnocení své práce před opuštěním jakéhokoliv předchozího zaměstnání. Zároveň byste si měl(a) vždy vyžádat doporučující dopis. Pokud nemáte písemná hodnocení, zkuste citovat ústní pochvalu, například: „Můj nadřízený mi zrovna asi před měsícem řekl, že jsem v kolektivu nejpřínosnějším technikem, protože…"Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?Vypíchněte ze své kariéry vrcholné body a začleňte své hlavní osobnostní vlastnosti jako hrdost na svoji práci, spolehlivost a schopnost nepolevovat při náročných úkolech, nicméně podle potřeby se rychle přeorientovat.Jaká je vaše největší slabina?Jestliže existuje nepodstatná součást zaměstnání, o které se ucházíte, kde vám schází znalosti, avšak tyto znalosti zřejmě rychle získáte, použijte to. Například: „S tímto druhem výpočetní tabulky jsem ještě nepracoval(a), ale vzhledem ke svým zkušenostem s šesti jinými druhy bych to měl(a) za několik dní zvládat."Další možností je odpovědět tak, že se vaše slabá stránka v konečném hodnocení jeví jako kladná vlastnost. Například: „Do každého projektu vkládám své nejlepší úsilí, takže pokud mám někdy pocit, že se ostatní dost nesnaží, trochu mě to frustruje. Snažím se to překonat kladným postojem, o kterém doufám, že bude nakažlivý."Také můžete zkusit popsat nějaký problém a jak jste jej vyřešil(a).Co od svého nového zaměstnání očekáváte?Hledáte zaměstnavatele, který vám umožní uplatnit váš talent a zkušenosti ve prospěch jeho podniku. Vyhýbejte se mluvení o tom, co čekáte, že vám zaměstnavatel poskytne; musíte mluvit o tom, co chcete ve smyslu toho, co vy můžete poskytnout zaměstnavateli. Klíčovým slovem je „přispění".Jaký si zasloužíte plat?Tato otázka od vás chce vyjádřit požadovanou sumu, ale zádrhel je v tom, že se po vás zároveň očekává, že ji nějak obhájíte. Je potřeba umět přednést pečlivou analýzu své hodnoty, běžné příjmy v oboru a nároky kladené v daném zaměstnání. Doporučujeme zkusit spíše vyšší než nižší částku. Pokud je bezprostřední reakce, že to je příliš mnoho, berte to pouze jako licitaci a v klidu to vraťte otázkou: „A jaká je vaše představa?"S předem provedeným průzkumem o platových podmínkách pro podobná pracovní zařazení budete mít při odpovídání na tuto otázku větší jistotu.Máte nějaké otázky?Téměř vždy je tato otázka známkou toho, že se pohovor blíží ke konci a že máte poslední možnost zapůsobit. Vytvořte si otázky z kterýchkoliv následujících příkladů:Zjistěte: Proč je místo volné, kdo jej naposled zastával a jaký byl jeho další osud?Kolik lidí tuto pozici zastávalo za poslední dva roky?Kdo by byl váš přímý nadřízený. Zda se můžete s tímto člověkem předem setkat?Kde je pracoviště pro tuto práci. Jaké jsou požadavky na cestování?Jaký je potřeba druh zaškolení a jak dlouho trvá?Jaký by byl první úkol?Jaké jsou u této práce reálné možnosti růstu?Kde jsou u společnosti největší možnosti růstu?Jaké dovednosti a vlastnosti jsou u společnosti nejdůležitější pro kariérní postup?Jaká bude v příštích několika letech hlavní konkurence společnosti?Jaké má podle pracovníka vedoucího pohovor společnost postavení na trhu v porovnání s touto konkurencí?Jak probíhal růst společnosti za posledních pět let?Zda vykazuje společnost zisk. Jak velký je ten zisk?Pokud existuje popis dotyčného pracovního zařazení v písemné podobě, zda jej můžete vidět?Jak často se provádí hodnocení pracovníků. Jak se při tom postupuje?Vždy mějte na paměti, že se vás každý pracovník vedoucí pohovor snaží hodnotit podle tří hledisek:1.Zda máte na danou práci schopnosti.2.Zda máte ochotu vynakládat úsilí k dosahování úspěchu v této práci.3.Zda vás lze řídit.

Mapování kultury zaměstnavatele
1 mins read

Mapování kultury zaměstnavatele

​Zjistěte, který zaměstnavatel je pro vás ten pravý.Kolik toho opravdu víte o zaměstnavateli, než s ním podepíšete pracovní smlouvu? Lidé jsou někdy po nástupu do práce překvapeni, takže vždy stojí za to nejprve zapátrat.PrůzkumDoporučujeme strávit nějaký čas na webových stránkách organizace, obzvláště v sekci „O nás“ nebo podobné, která by vám měla dát slušnou představu o velikosti a celkovém duchu společnosti – do jaké míry se jeví formální, přívětivá, tvořivá nebo zaměřená na obchod.Sociální média organizace mohou také dobře posloužit, abyste zjistil(a), co o sobě společnost říká a co o ní říkají jiní – spokojenost a tón by také měly umožnit udělat si představu o podnikové kultuře organizace.Pokud můžete, najděte lidi, kteří tam pracují, přes LinkedIn nebo na jiných sítích a zeptejte se jich na jejich zkušenosti. Pamatujte – pokud zaměstnavatele někdo zbožňuje, neznamená to ještě, že to bude i váš případ. Odvoďte si to, co je důležité pro vás.Zužitkujte znalosti náborového zástupce nebo poradcePokud se o zaměstnání ucházíte přes agenturu, například REED, je možné, že již zprostředkovala zaměstnání u stejné organizace pro mnoho dalších lidí před vámi, takže vám bude schopna toho hodně sdělit na základě svých zkušeností. Bude znát její velikost, co od zaměstnanců očekává a dokáže vám poskytnout vodítka ke strategickému nasměrování. Také je dobré se zeptat na to, o jak formální společnost se jedná a jaké je obecně pracovní prostředí a uspořádání, abyste mohl(a) posoudit, zda to je místo, kde si umíte představit pracovat.Možná vás i seznámí s lidmi, pro které tam našli zaměstnání a s kterými si můžete předem popovídat. Položte tolik otázek, kolik chcete; v agentuře vám rádi co nejvíce pomohou.Pohovor: dvoustranná zkušenostLidé často zapomínají, že pohovor jim umožňuje zjistit něco o organizaci, stejně jako umožňuje organizaci zjišťovat něco o nich. Během pohovoru se ptejte na podnikovou kulturu a styl, bezprostřední spolupracovníky a na organizaci jako celek.A když jste již na místě, dobře se rozhlížejte, pokud k tomu máte příležitost – dívejte se, co mají lidé na sobě, jak se k sobě chovají a jaká je budova.Poslední otázka, kterou si položte sám/sama sobě: Hodím se tam?

Rady na pohovor zaměřený na způsobilost
3 mins read

Rady na pohovor zaměřený na způsobilost

​Jak se připravit a co očekávat od pohovoru zaměřeného na způsobilost​Pokud před sebou máte pracovní pohovor, je pravděpodobné, že bude zaměřen na téma způsobilostí nebo bude alespoň obsahovat některé prvky v tomto stylu. Pokud vám není jasné, co proboha pohovor na téma způsobilosti obnáší, a představa, že vás nenapadnou žádné odpovědi na otázky pracovníka vedoucího pohovor, vám nahání husí kůži, přestaňte se nervovat. Pomůžeme vám se v takovém postupu zorientovat:Co je pohovor zaměřený na způsobilosti:Pohovor zaměřený na způsobilosti je čím dál oblíbenější způsob vedení pracovních pohovorů, ale může často vyřadit nepřipravené uchazeče. Jedná se o strukturovaný styl vedení pohovoru vycházející z myšlenky, že lze na základě předchozích projevů jednání významně předvídat budoucí projevy jednání. Cílem pohovoru je shromáždit příklady toho, kdy uchazeč v minulosti vykázal dovednosti (způsobilosti), které vyžaduje pracovní zařazení, jež je předmětem pohovoru. Takové příklady jsou považovány za důkaz toho, jak dobře si uchazeč povede v novém zaměstnání.Očekávatelné otázky:Všichni jsme to zažili; s koktáním a zděšeným pohledem, když si namáháte mozek, abyste si vzpomněl(a), kdy jste naposled vyřešil(a) nějakou náročnou pracovní situaci… ale nemusí to takto dopadnout. Stejně jako  u jakéhokoliv jiného stylu vedení pohovoru, trocha přípravy se vyplatí. Nejprve by bylo dobré se na chvíli ještě před pohovorem zamyslet nad dovednostmi, které společnost hledá. Z toho lze odvodit, jaký druh otázek můžete očekávat. Mezi oblasti v obecné rovině, o kterých je dobré pro začátek zapřemýšlet, jsou příklady toho, kdy jste pracoval(a) dobře v týmu, překonal(a) nějaké obtíže nebo se vypořádal(a) s náročnými termíny. Při větším přizpůsobování odpovědí pracovnímu zařazení, o které se ucházíte, může být velmi užitečné si znovu přečíst inzerát na tuto práci a věnovat pozornost tomu, jak je popsán uchazeč, kterého shánějí. Z toho dokážete příklady svých úspěchů přetvořit a přizpůsobit tak, že se stanete živoucím naplněním snů náborového referenta.Příklady:Cílem při odpovídání na otázky je poskytnout celou řadu různých příkladů, které vás všechny staví do světla vlastností žádoucího uchazeče. Mezi tyto příklady můžete zahrnout věci jako úspěšně dokončené projekty, jednání s lidmi, že jste přesvědčil(a) nedůvěřivé posluchače nebo jste se vyznal(a) ve velkém množství informací. Důležité je, že při uvádění příkladů není nutné se omezovat na úspěchy v práci.Příklady ze školy nebo sportovních činností mohou mít stejnou váhu. Podstatné je se tyto příklady dobře naučit. Zpívejte si je ve sprše, zlanařte známého, aby vás v rychlosti přezkoušel nebo se přezkoušejte sám/sama podle zapsaných poznámek. Udělejte vše, co je potřeba, abyste si pohotově a sebevědomě vzpomněl(a) na své úspěchy a předvedl(a) se jako dynamický, charismatický a způsobilý jedinec, kterým jste.Buďte konkrétní:Budou vám položeny otázky o způsobilostech, které zajistí váš úspěch v zaměstnání, o které se ucházíte. Aby si zaměstnavatel udělal představu o vaší vhodnosti pro danou pozici, je důležité, abyste mluvil(a) o svých konkrétních zkušenostech z minulosti, nikoliv obecně o svém přístupu k práci.  Stejně tak je důležité uvést, co jste konrétně vy udělal(a), nikoliv jaké byly výsledky týmu, jehož jste byl(a) součástí. Nebojte se pochválit sám/samu sebe.Nenechte se odradit:Pohovory zaměřené na způsobilosti bývají velmi strukturované, takže každý uchazeč dostává stejné připravené otázky. Pracovník vedoucí pohovor si také bude po celou dobu dělat poznámky pro přesné zaznamenání všeho, co řeknete. Tyto dva prvky mohou společně působit trochu neosobně, ale jejich účelem je pouze zajistit úplnou spravedlivost a objektivitu postupu. Na konci a možná i na začátku pohovoru budete mít čas pokládat otázky a to může být vhodnou příležitostí k neformálnímu projevu a zakončení pohovoru v mnohem osobnější rovině.Nezmatkujte:Tyto otázky nemají za účel vás nachytat. Ve skutečnosti jsou navrženy tak, abyste ze sebe dostal(a) to nejlepší! Představují příležitost ukázat, co ve vás opravdu je, a pochlubit se svými úspěchy. Takže se dobře připravte, seďte zpříma, dbejte na srozumitelnost, věcnost a jistotu svých odpovědí a budete jedničkou v pohovoru zaměřeného na způsobilosti. Hodně štěstí!