Probíhá vyhledávání...

Ochrana osobních údajů

Používání dat

Sběr, ukládání a používání dat


Proč uplatňujeme strategii důvěrnosti dat?

Reed se zavazuje uplatňovat strategii důvěrnosti dat pro každého, kdo navštíví naše stránky. V souladu se Zákonem o ochraně dat z let 1998 se řídíme ustanoveními, které zaručují, že je s údaji, které nám poskytujete, zacházeno s veškerou potřebnou péčí.

Jaká data sbíráme?

Společnost Reed sbírá Vaše osobní údaje s cílem pomoci Vám v procesu náboru pracovních sil. Tyto údaje zahrnují jméno, adresu, e-mail, přehled minulých zaměstnání a dosaženého vzdělání, Vaše poznámky a hodnocení provedené z naší strany, dále údaje o národnosti, která se uvádí povinně ze zákona. Informace jsou také pro lepší porozumění potřeb uživatelů seskupovány. Tyto seskupené informace však neobsahují identifikovatelné osobní údaje.

Proč tyto údaje zpracováváme?

Tato data jsou zpracovávána s cílem ulehčit proces náboru pracovních sil. Můžeme také využít seskupená data k tomu, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů.

Proč zpracováváme citlivá osobní data?

Citlivá osobní data sbíráme a zpracováváme pouze pro nezbytně nutné účely, abychom neporušili platnou legislativu. Používáním těchto stránek a Vaší registrace námdáváte souhlas se sběrem citlivých osobních dat, jejich zpracováním a poskytnutím zaměstnavatelům a klientům, které jsou součástí procesu náboru pracovních sil.

Poskytujeme tato data třetím osobám?

Tam, kde je to z důvodu zpracování dat a pro účely výhradně spojené s náborem pracovních sil nezbytné, můžeme seskupení dat poskytnout vybraným třetím osobám s tím, že nebudeme zveřejňovat jména jednotlivců ani jiné identifikační údaje.

Jak jsou tato data chráněna?

Ochrana dat je pro nás velice důležitá. Přístup k Vašim údajům mají pouze naši zaměstnanci, pracovníci třetích stran, kteří nám pomáhají se zpracováním dat a náborem pracovních sil a potenciální zaměstnavatelé a zákazníci.

Jak se dozvíte, že měníme naši strategii?

O jakékoliv změně strategie, ať už z obchodních důvodů či kvůli změnám v legislativě, budete informováni na této straně. Pokud se bude jednat o podstatné změny, budou tyto oznámeny prostřednictvím internetových stránek, popřípadě obdržíte potřebné informace elektronickou poštou.

Co jsou to „cookies" a proč je používáme?

„Cookies" jsou způsoby, jak chránit malé množství osobních informací. Využíváme je k ochraně Vaše uživatelského jména a detailních informací o tom, jaký druh práce hledáte. Tato skutečnost umožňuje jednoduchý přístup na naše stránky, jež obsahují doporučení, která jsou pro Vás zajímavá. Pokud je Váš počítač používán i jinými osobami, doporučujeme Vám při odhlášení vybrat možnost „Zapomeň moje detailní informace". Tato funkce ruší všechny detaily z „cookies". Jestliže se chcete dozvědět více informací o „cookies", klikněte prosím zde.

Jak odstraníte Vaše jméno z databáze?

V souladu se Zákonem o úřadech práce je provozovatel databáze reed.co.uk povinen zachovat Vaše údaje po dobu 12 měsíců poté, co byly naposled použity. Po 12 měsících, kdy tato data nejsou používána, Vás budeme kontaktovat. Zeptáme se Vás, zda si přejete tyto údaje nechat v naší databázi. Pokud se nepřihlásíte do reed.co.uk a neoznačíte variantu, že si přejete, aby Vaše údaje v naší databázi zůstaly, umístíme Váš účet do archivu.

Terminologie

Seskupení – je proces, kdy jsou všechna data shromážděna a zpracována jako celek a kdy máme možnost se na takové informace podívat, jako jsou demografické a geografické trendy. Na základě zpracování těchto informací se budeme v budoucnu snažit nabízet kvalitnější služby.

Archivování – je proces, kdy jsou uživatelé z řad uchazečů dotázáni, zda chtějí své údaje nechat v databázi reed.co.uk. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto údaje byly nadále součástí databáze, jsou vymazány. To znamená, že se uchazeč již nemůže do databáze reed.co.uk přihlásit a zároveň jeho data nebudou dostupná rekruty využívající tuto databázi. Tento proces je prováděn v souladu se Zákonem o úřadech práce a Zákonem o ochraně dat.

Data – jsou informace, které jsou zpracovávány příslušným automatickým zařízením na základě pokynů, pro jaké účely jsou určeny. Data jsou zaznamenávána se záměrem, že budou zpracovávána takovýmto zařízením. Jsou evidována jako část systému či se záměrem, že budou tvořit část takového systému a jsou v tomto systému přístupná.

Zákony o ochraně dat z let 1998 – byly schváleny parlamentem a poskytují pravidla ohledně využívání dat s cílem respektovat práva osoby, která je předmětem těchto dat chráněných zákonem.

Osobní údaje – jsou údaje, které se týkající žijící osoby, jež může být na základě těchto dat a ostatních údajů, jež jsou ve vlastnictví nebo se s velkou pravděpodobností stanou vlastnictvím společnosti Reed, identifikována.

Strategie důvěrnosti dat – je sdělením společnosti Reed, které vysvětluje způsoby, jakým se snažíme ochránit soukromí uživatelů.

Proces náboru pracovních sil – proces zprostředkování zaměstnání a náboru nových zaměstnanců. Jedná se o proces, který je ukončen tím, že dotyčný nakonec zaměstnání získá a zaměstnavatel zaměstná nového pracovníka.

Reed – Reed je výkonná akciová společnost se svými pobočkami/ přidruženými společnostmi.

Citlivé osobní údaje – osobní údaje, které obsahují informace ohledně národnostního a etnického původu, politických názorů, náboženské víry a různých dalších vyznání podobného charakteru, členství v odborech, fyzického nebo duševního zdraví, sexuálního života, spáchání trestného činu nebo přestupku či podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.

Třetí strany – jedná se o společnosti a lidi, kteří nejsou součástí holdingu Reed.

Uživatelé – lidé, kteří využívají naše internetové stránky a poskytují nám své údaje pro účely náboru pracovních sil, ať už z důvodu získání zaměstnání nebo z důvodu potřeby obsadit vybrané pracovní pozice.