Probíhá vyhledávání...

Služby předvýběru

Správný screening zaměstnance Vás ochrání před rizikem.

Vědět, že jste udělali správné rozhodnutí o náboru, je důležité. REED je jedna z největších firem zabývajících se screeningem před zaměstnáním. Vzhledem k našim kořenům při náboru víme, že je důležité poskytovat službu, která splňuje stále se měnící profesionální a regulační standardy.

Každý rok dokončujeme více než 120 000 prověrkových zkoušek, a více než 154 000 referencí. 

Je nezbytné, aby se organizace chránila vysoce kvalitním screeningovým procesem před zaměstnáním. Nabízíme klid, abyste mohli získat nejlepší talent bez rizika.
Keith Rosser - Ředitel Screening & Compliance služeb

Naše screeningové služby

Vyvinuli jsme naše služby screeningu, abychom vás ochránili před rizikem. Pracovní legislativa se stále mění a průběžně vás informujeme.

Náš balíček obsahuje:

  • Pracovní povolení/ kontrola identity (včetně podvodných cestovních pasů)
  • Reference
  • Kontrola způsobilosti
  • Profesní registrační kontroly
  • Kontroly trestního rejstříku

Naše znalosti a zkušenosti využíváme k tomu, abychom doporučili balíček kontrol, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Jako součást našeho úsilí o snížení rizika nabízíme další služby, včetně programů na zakázku, školení a poradenství.

Chcete-li zjistit, jak mohou naše služby předběžného zjišťování a dodržování předpisů pro vaši organizaci prospět, kontaktujte nás dnes.